Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Små barn lider av buller – skyddas inte av lagen

Kerstin Persson Waye, forskargruppsledare för forskargruppen Ljudmiljö och hälsa, har intervjuats i Svenska Dagbladet. ”Skrik, skrap och främmande, obehagliga ljud. I Sverige omfattas skolbarn från sex år av arbetsmiljölagen – men inte yngre barn...

Läs mer

Tjänst som biträdande forskare inom ljudmiljö och hälsa

Diarienummer: PAR 2019/1534 Tidsbegränsad anställning (1 år) Sista ansökningsdag: 2019-12-16 Forskargruppen ljudmiljö och hälsa söker en biträdande forskare med huvudsakligt arbete inom två forskningsprojekt. Du arbetar halva tiden i ett EU finansierat och interdisciplinärt...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar

Kalender

Kurs – Metaller och hälsa

4 mars 2020 - 5 mars 2020

Kurs: Medicinska kontroller i arbetslivet

30 mars 2020 - 3 april 2020
Se fler händelser