Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Forskning om PFAS i Ronneby

Den 16 december 2013 upptäcktes höga halter av ämnet PFAS i vattnet som kom från Brantafors vattenverk i Kallinge och som levererar vatten till ca 5 000 abonnenter. Perfluorerade alkylsyror (PFAA) är en grupp...

Läs mer

Forskningsbidrag från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Helena Eriksson, specialistläkare och doktorand vid Arbets- och Miljömedicin i Göteborg, har fått forskningsbidrag från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Under maj deltog hon i stiftelsens Belöningsdag 2019 där hon föreläste om en studie gällande hjärtinfarkt...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar