Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Sofia Hammarstrand på FN:s klimatmöte

2017-12-05

Sofia Hammarstrand (f Lindegren) vid Arbets-och miljömedicin och Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum(VMC) deltog som representant för World Medical Associations läkardelegation på FNs klimatmöte, COP23, i Bonn 16 november. Sofia höll på mötet ett tal, ett s...

Läs mer

Ny handbok trafikbuller och -vibrationer

Mikael Ögren på VMC medverkar i en ny handbok om buller och vibrationer från trafik.

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar