Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Tre forskare vid Arbets- och miljömedicin fick del av Forte-pengar

FORTE har anslagit nästan 7,2 miljoner kr till forskning inom miljömedicin. I två projekt studeras risker med kadmiumexponering som vi alla får i oss via födan. Ett annat gäller hälsoeffekter vid exponering för buller...

Läs mer

Studiemiljö, stress och hälsa bland Sahlgrenska akademins studenter

Både Göteborgs universitets Akademihälsa och Sahlgrenska akademin Studentkår har uppmärksammat en hög förekomst av stressrelaterad ohälsa bland studenterna vid Sahlgrenska akademin. I en nyutkommen rapport har man kartlagt studiemiljöns betydelse för studenternas grad av...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar