Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Regional arbetshälsorapport: Arbetsrelaterad död i Västra Götaland och Halland

2022-06-21

Den regionala arbetshälsorapporten "Arbetsrelaterad död i Västra Götaland och Halland" redogör för hur många i dessa regioner som avlider av arbetsrelaterade orsaker, samt vilka exponeringar som kan minskas och på vilket sätt.

Läs mer

Vibrationsexponering och besvärsförekomst inom ett företag i rivningsbranschen

2022-05-09

Arbets- och Miljömedicin i Göteborg har under senare år utrett ett flertal patienter med frågeställningen vibrationsskada som arbetat inom rivningsbranschen. Arbetet innebär ofta omfattande användning av vibrerande verktyg, men är även ett arbete med...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar

Kalender

Webbinarier vid AMM

27 december 2021 - 31 december 2022

Kurs – Medicinska kontroller i arbetslivet

17 april 2023 - 21 april 2023
Se fler händelser