Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Laserpekare – reflektioner från AMM

2017-02-16
Okategoriserade

SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) har gått igenom 47 fall av incidenter med laserpekare i rapporter från olika länder – även från utvecklingsländer. Bestående synbegränsande ögonskador har rapporterats efter exponering på nära håll. Reflektioner från vår yrkeshygieniker...

Läs mer

Arbetsförmåga hos unga vuxna

2017-02-08

Unga vuxna kan behöva särskild uppmärksamhet i övergången från studentliv till arbetsliv för att behålla sin arbetsförmåga. De kan möta höga förväntningar från arbetsgivaren samtidigt som de har begränsad erfarenhet från arbetslivet, vilket kan...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar