Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Publicerat webbinstrument ”Snabbtest – Behov av återhämtning efter arbetet”

Västra Götalandsregionen har nu publicerat ”Snabbtest – Behov av återhämtning efter arbetet” på sin externa hemsida. Det går att använda webbinstrumentet via adressen skattaåterhämtning.se Webbinstrumentet bygger på gränsvärden för trötthet efter arbetet tillsamman med...

Läs mer

Oväntat få störda av trafikbuller i nybyggt bostadsområde nära starkt trafikerad motorled

En enkätundersökning om trafikbullerstörning har genomförts i ett bostadsområde i Gårda i Göteborg. Bostadsområdet är ett exempel på den typ av förtätning som görs i svenska storstäder när nybyggnation sker nära stora trafikleder. Resultaten...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar