Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Förslag om sänkt gränsvärde för bensen i arbetslivet inom EU

2018-10-15

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har nyligen utvärderat gränsvärdet för bensen i arbetsmiljö. Bensen är ett aromatiskt lösningsmedel och kan orsaka cancer. ECHA anser att ett 8-timmars gränsvärde för arbetslivet inte bör överskrida 0,16 mg/m³ för...

Läs mer

Västsvenska arbetsmiljödagen 2018

2018-09-03

18 oktober hålls Västsvenska arbetsmiljödagen i Alingsås. Årets tema är inomhusmiljö och hälsa.

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar