Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Ny rapport om exponering och emissioner från 3D-skrivare

2023-06-20
Okategoriserade

3D-skrivare blir allt vanligare och vanligare i industrin och i hemmiljö. Hur kan man tänka när man ska göra riskbedömningar på dessa? Vad ska man mäta? På AMM har vi mätt emissioner och exponeringar...

Läs mer

Ny rapport om sjuksköterskor och undersköterskors arbetsmiljö under Covid-19

2023-06-16
Okategoriserade

Projektet har undersökt upplevelser av arbetsmiljö och hälsa bland sjuksköterskor och undersköterskor på en infektionsavdelning, under Covid-19-pandemin. Syftet var att få fördjupad kunskap och dra lärdomar av personalens erfarenheter. Nio undersköterskor och sjuksköterskor intervjuades...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar