Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Ljud från vindkraftverk kan påverka sömnen

Forskare vid Arbets- och miljömedicin har undersökt hur ljud från vindkraftverk påverkar sömnen. Vindkraftverk bidrar till minskat beroende av fossila bränslen med mindre koldioxidutsläpp och kan således vara av betydelse för att minska vår...

Läs mer

Ny rapport – Strukturella faktorer som ökar risk för smittspridning

En ny studie baserad på statistik från SCB har påvisat olika strukturella förhållanden i Stockholm, Göteborg och Malmö som hypotetiskt skulle kunna bidra till ökad risk för virussmitta i befolkningen. En stor del av...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar