Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Vi vill samarbeta med företagshälsovården och företag i kvartsprojekt

2017-04-19
Okategoriserade

Vi på Arbets- och miljömedicin i Göteborg kommer under 2017 att delfinansiera mätningar av kvarts inom vårt upptagningsområde (Västra Götaland och norra Halland). Detta kvartsprojekt innebär att vi erbjuder oss att utan kostnad låna...

Läs mer

Laserpekare – reflektioner från AMM

2017-02-16
Okategoriserade

SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) har gått igenom 47 fall av incidenter med laserpekare i rapporter från olika länder – även från utvecklingsländer. Bestående synbegränsande ögonskador har rapporterats efter exponering på nära håll. Reflektioner från vår yrkeshygieniker...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar