Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Populärvetenskaplig rapport om återhämtning från arbetskrav

Under vecka 39, 23-27 sep 2019 påbörjas påbörjas arbetet med den populärvetenskapliga rapporten som skall skickas till de som deltagit i forskningsstudien ”Hur underlätta återhämtning från arbetskraven i olika åldersgrupper för att uppnå en...

Läs mer

Forskningsanslag inom Equallife

EU projektet: Early Environmental quality and life-course mental health effects, (Equal-life) har beviljats 12 millioner Euro inom Horizon 2020. Forskargruppen Ljudmiljö och hälsa inom School of Public Health and Community Medicine ansvarar för ett...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar