Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Miljömedicinskt möte i Göteborg 20 november

2018-06-29

I år arrangeraas Folkhälsomyndighetens årliga miljömedicinska möte i samarbete med Arbets- och miljömedicin i Göteborg. Det hålls 20 november och anmälan kan göras efter sommaren på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer

Hörselproblem bland förskolepersonal

Doktor Sofie Fredriksson på Arbets-och miljömedicin har  intervjuats  av Journalist Margareta Gustavsson Kubista på Göteborgs Universitet, länk för mer information. Samt av reportern Sten Liljeström på Radio Ekot. Hörselnedsättning och tinnitus var andra tillstånd...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar