Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Nytt faktablad om omgivningsbuller och hälsa

2020-12-10

WHO har nyligen slagit fast att det finns samband mellan transportbuller och ohälsa. AMM-klinikerna i Göteborg och Stockholm har tagit fram ett nytt faktablad om omgivningsbuller och hälsa.

Läs mer

Ny rapport – Kvartsexponering och luftvägspåverkan hos snickare inom byggnadsindustrin

I en studie vid AMM har man undersökt exponering för damm och kvarts, samt eventuell luftvägspåverkan, hos byggnadssnickare.

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar