Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Utbildningsfilm om personalhälsa och patientsäkerhet

Marianne Törner, forskningsledare vid Arbets- och miljömedicin, medverkar i Sunt arbetslivs utbildnings- och utvecklingssatsning "Forskning på 5", om arbetsförhållandenas betydelse för hälsa, effektivitet och patientsäkerhet i vården.

Läs mer

Ny kunskapssammanställning – Klimat och hälsa

2020-06-05

I samband med Världsmiljödagen släpps kunskapssammanställningen "Klimat och hälsa" Författarna lyfter åtgärder som minskar risken för allvarliga klimatförändringar och som samtidigt förbättrar människors hälsa.

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar