Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Ny rapport – Metallhalter i blod hos svenska barn och ungdomar

2020-02-21

Livsmedelsverket har gjort en stor matvaneundersökning, Riksmaten ungdom 2016–2017, bland drygt 3000 elever i årskurs 5 och 8 i grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet, på skolor i hela Sverige. Drygt 1000 av eleverna...

Läs mer

Första omgången av Hälsobygget avslutad

AMM Göteborg har deltagit i första omgången av ”Hälsobygget”, ett interventionsprojekt för god arbetsmiljö i företag inom Västlänken. Syftet med projektet har varit att bidra med ökad kunskap om hur arbetsmiljöarbete inom bygg- och...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar