Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Ny rapport – Ozon i ventilationskanaler, inomhusmiljö och hälsoeffekter

Ozon dyker upp i allt fler tillämpningar i samhället. I en ny rapport har vi undersökt var ozongenereringsaggregat kan finnas, vilken lagstiftning det finns om det samt om eventuella hälsoeffekter för brukare eller andra.

Läs mer

Att arbeta hemifrån – råd för en god arbetsmiljö

Under den aktuella covid 19-pandemin arbetar allt fler hemifrån. Kristina Gyllensten, psykolog, och Stefan Oliv, ergonom, vid AMM ger goda råd.

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar