Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Lärares psykosociala arbetsmiljö

Vi har genomfört en studie om påverkan på lärares psykosociala arbetsmiljö vid införandet av en metod för att öka trygghet och studiero i skolan. Studien genomfördes i samarbete med folkhälsoenheten i Skaraborg. I resultatet...

Läs mer

PExA-metoden har vunnit internationell tävling

PExA är en metod och en maskin som har utvecklats av en av våra forskargrupper här på AMM med ledning av Anna-Carin Olin. Med PExA går det att mäta partiklar i lungorna genom att...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar