Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Ny studie om arbetsförmåga och vanliga sjukdomar

2019-05-23

Flera miljoner människor i Sverige påverkas av olika sjukdomar och besvär som får konsekvenser för mängden energi och koncentration som kan uppbådas på arbetet, i hemmet och på fritiden. Det saknas idag studier som...

Läs mer

Systematisk kunskapsöversikt om arbete över axelhöjd

En ny kunskapsöversikt har precis publicerats i Arbete och Hälsa. Denna översikt belyser kunskapsläget kring de påfrestningar som arbete över axelhöjd orsakar, framför allt i from av slitningar på axellederna. Sammanställningen är gjord av...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar