Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Buller och stress inom utbildning, vård och omsorg – underlag till intervention

I många kvinnodominerade, kontaktyrken, exponeras personal för höga ljudnivåer från mänskliga röster och mänsklig aktivitet och vi ser inom pågående studier att det finns en ökad risk att utveckla hörselskador som hyperakusis, ljudtrötthet och...

Läs mer

Tidig avstämning avgörande för jobb på äldre dagar

2017-05-31

Vill du jobba vidare till 70, eller kanske 75? Då är det bra att tänka till redan före 50. Ny forskning manar till tidig planering, och punkterar samtidigt fördomar mot gruppen yrkesverksamma seniorer. –...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar