Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Förhöjda gränsvärden för ljudnivån i bostadsområden

Forskning & Framsteg har intervjuat vår ljudmiljögrupp med anledning av att gränsvärdet för ljudnivån i bostadsområden nyligen höjdes. Forskning & Framsteg skriver att därmed kan städerna växa även i områden med starka bakgrundsljud. Tanken...

Läs mer

Mer forskning om buller och stress i kvinnodominerade yrken

Vår ljudmiljögrupp har från FORTE beviljats 4,8 miljoner under 4 år för att forska om hur exponering för buller eller kombination av buller och stress i kvinnodominerade yrken påverkar hörselskada, annan fysisk och psykisk...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar