Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Hälsoeffekter av Västlänken

2018-03-06

I Göteborgs-Postens serie av reportage om Västlänken har våra medarbetare professor Lars Barregård och miljöfysiker Peter Molnár intervjuats angående den miljömedicinska utredningen ”Miljömedicinsk bedömning av hälsoeffekter av Västlänken i Göteborg” som genomfördes vid Västra Götalandsregionens...

Läs mer

Ny bok om säkerhet inom byggindustrin

Vår forskargrupp Säkerhet, organisation och ledarskap ger i dagarna ut boken SÄKRA BYGGET. Om säkerheten i svensk och dansk byggindustri – och hur den kan förbättras. Ett begränsat antal kommer tryckas. Boken är gratis...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar