Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Ny kurs – Exponeringsbedömningar för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker

Vårterminen 2021 startar en ny kurs i exponeringsbedömningar på universitetsnivå i Göteborg.

Läs mer

Ny rapport – Sotares exponering för sot (black carbon)

2020-08-27

En ny metod för att undersöka exponering för sot (black carbon) fungerar väl och den nya sotningstekniken stavteknik genererar mindre exponering för sot än traditionell sotning, visar en ny rapport från Arbets- och miljömedicin.

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar