Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Västsvenska arbetsmiljödagen 2018

2018-09-03

18 oktober hålls Västsvenska arbetsmiljödagen i Alingsås. Årets tema är inomhusmiljö och hälsa.

Läs mer

Miljömedicinskt möte i Göteborg 20 november

2018-06-29

I år arrangeraas Folkhälsomyndighetens årliga miljömedicinska möte i samarbete med Arbets- och miljömedicin i Göteborg. Det hålls 20 november och anmälan kan göras efter sommaren på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar