Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Systematisk kunskapsöversikt om arbete över axelhöjd

En ny kunskapsöversikt har precis publicerats i Arbete och Hälsa. Denna översikt belyser kunskapsläget kring de påfrestningar som arbete över axelhöjd orsakar, framför allt i from av slitningar på axellederna. Sammanställningen är gjord av...

Läs mer

Arbetsrelaterad dödlighet efter kemisk exponering, vibrationer och omvärldsanalys

2019-04-08

Lyckad eftermiddag på nätverksträffen för arbetsmiljöingenjörer Den 4:e april hölls en nätverksträff för arbetsmiljöingenjörer i region väst. Yrkeshygieniker Håkan Tinnerberg var först ut att prata om arbetsrelaterad dödlighet efter kemisk exponering. Enligt en omfattande...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar