Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Nytt faktablad om hälsoeffekter av luftföroreningar

Luftföroreningar har stora effekter på människors hälsa, både globalt och i Sverige. Luften har de senaste decennierna blivit renare i Sverige, men luftföroreningar är fortfarande en av de största hälsoriskerna i miljön. På miljömedicin...

Läs mer

Nya riktlinjer för buller i Europa

Världshälsoorganisationen WHO har kommit med nya riktlinjer för buller från transporter, vägar, flyg, tåg, fritidsbuller och buller från vindkraft. Riktlinjerna trädde ikraft den 10 oktober och gäller i Europa. De nya riktlinjerna kan hittas...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar