Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Övervakning av persistenta organiska miljögifter i bröstmjölk från Stockholm (1972-2015) och Göteborg (2007-2015).

I Göteborg har modersmjölk insamlats sedan 2007 och i både Göteborg och Stockholm har halterna av olika persistenta miljögifter undersökts i ett projekt inom den Hälsorelaterade miljöövervakningen (finansierat via Naturvårdsverket). Halterna i bröstmjölk hos...

Läs mer

Fyra nya forskningsrapporter

Fyra nya forskningsrapporter har getts ut i år, de går att ladda ned här på vår hemsida: The Importance of Low Frequency Masking on Auditory Perception. Literature Review. Hälsopåverkan av lågfrekvent buller inomhus Technical...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar