Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Forskningsmedel för isocyansyra till AMM

2020-11-13

Håkan Tinnerberg vid AMM har fått medel från AFA Försäkring för att kartlägga exponeringsrisk för isocyansyra i arbetslivet.

Läs mer

Michael Smith har tilldelats Sahlgrenska Academy International Starting Grant

Michael Smith har tilldelats Sahlgrenska Academy International Starting Grant, och kommer att undersöka konsekvenser av sömnstörning från buller.

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar