Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Sju medarbetare vid Arbets- och miljömedicin har fått övertitelutnämning

2018-11-22
Okategoriserade

Vid övertitelutnämningen den 14 november 2018, område 6, SU fick 7 medarbetare från AMM övertitelutnämning. Sex yrkeshygieniker (från vänster i bild Pernilla Almerud, Peter Molnár, Gerd Sällsten, Håkan Tinnerberg, Anna Dahlman-Höglund och Sandra Johannesson)...

Läs mer

Nytt faktablad om hälsoeffekter av luftföroreningar

Luftföroreningar har stora effekter på människors hälsa, både globalt och i Sverige. Luften har de senaste decennierna blivit renare i Sverige, men luftföroreningar är fortfarande en av de största hälsoriskerna i miljön. På miljömedicin...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar