Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Hälsoeffekter och exponering vid svetsning – seminarium 7 september

2018-06-21

7 hålls seminarium om svetsning, hur det påverkar hälsan och hur man kan minska riskerna.

Läs mer

Risker, kriser och säkerhetstänkande

2018-06-20

Marianne Törner talar i P1 om hur vi hanterar risker och samhällskriser.

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar