Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Arbetsrelaterad dödlighet efter kemisk exponering, vibrationer och omvärldsanalys

2019-04-08

Lyckad eftermiddag på nätverksträffen för arbetsmiljöingenjörer Den 4:e april hölls en nätverksträff för arbetsmiljöingenjörer i region väst. Yrkeshygieniker Håkan Tinnerberg var först ut att prata om arbetsrelaterad dödlighet efter kemisk exponering. Enligt en omfattande...

Läs mer

Samarbete med klinik i Sydafrika

I mars var flera medarbetare från AMM på University of KwaZulu Natal i Durban, Sydafrika, och höll en kurs för sydafrikanska ST-läkare och färdiga specialister i arbets- och miljömedicin ihop med föreläsare från Sydafrika....

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar