Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Första omgången av Hälsobygget avslutad

AMM Göteborg har deltagit i första omgången av ”Hälsobygget”, ett interventionsprojekt för god arbetsmiljö i företag inom Västlänken. Syftet med projektet har varit att bidra med ökad kunskap om hur arbetsmiljöarbete inom bygg- och...

Läs mer

Små barn lider av buller – skyddas inte av lagen

Kerstin Persson Waye, forskargruppsledare för forskargruppen Ljudmiljö och hälsa, har intervjuats i Svenska Dagbladet. ”Skrik, skrap och främmande, obehagliga ljud. I Sverige omfattas skolbarn från sex år av arbetsmiljölagen – men inte yngre barn...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar