Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Ny rapport – Orienterande exponeringsmätningar av respirabelt kvartsdamm

Arbets- och miljömedicin i Göteborg har genomfört ett samarbetsprojekt med arbetsplatser och företagshälsovård i Västra Götaland och Halland i syfte att samla in orienterande mätdata från mätningar av kvarts i luft.

Läs mer

Bostäder nära kraftledningar – ny rapport

VMC har sammanställt råd rörande bostäder nära kraftledningar.

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar