Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Ny rapport om luft och miljö

2023-03-23

Luftburna partiklar påverkar människors hälsa, klimatet och miljön. En ny rapport från Naturvårdsverket vill bidra till ökad kunskap om partiklar och hur vi kan arbeta för så låga halter som möjligt i samhället.

Läs mer

Betydelsen av trångboddhet och låg socioekonomi för spridningen av covid-19 över tid och geografiska områden

2022-10-26

Trångboddhet, utbildning och inkomst var avgörande för hur covid-19 slog i olika delar av samhället visar en ny rapport.

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar