Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Vässade verktyg för att fastslå dödsorsaker

Hälften av världens alla dödsfall registreras aldrig på grund av otillräckliga resurser och system för befolkningsstatistik, och andelen där dödsorsak registreras är ännu lägre. Detta gör det svårt för många länders hälsovårdssystem att anpassa...

Läs mer

Behov av återhämtning efter arbetet. Slutmätningarna klara.

2018-04-25

Hösten 2015 startade ett projekt vars syfte är att undersöka hur man kan underlätta återhämtningen från arbetskraven. Som en del av projektet skapas ett webbaserat mätverktyg som kombinerar mått på arbetsvillkor och Behov av...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar