Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Nytt i föreskriften ”Medicinska kontroller i arbetslivet” 2019:3

2019-11-04

1 november börjar den nya "Medicinska kontroller i arbetslivet" 2019:3 gälla. Arbetsmiljöverkets läkare besökte Göteborg och informerade om föreskriften.

Läs mer

Luftföroreningar från trafiken ökar risken för stroke

I ett nationellt samarbete (Swedish Clean Air & Climate Research Program, finansierat av Naturvårdsverket) har forskare vid Arbets- och Miljömedicin i Göteborg tillsammans med Karolinska Institutet, Umeå Universitet och SMHI i Environmental Health Perspectives...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar