Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Konferenser som Arbets- och miljömedicin haft 2017.

2017-07-21

Under våren har vi arrangerat två internationella konferenser på uppdrag av The International Commission on Occupational Health (ICOH): The 6th International Conference on the History of Occupational and Environmental Health 29-31 mars 2017 The...

Läs mer

Ny rapport om PFOS, PFHxS och PFOA

2017-07-04

I december 2013 upptäcktes att dricksvattnet från vattenverket Brantafors i Kallinge var förorenat med perfluorerade ämnen, som grupp kallade PFAS. Föroreningen i dricksvattnet tros komma från släckskum (så kallat AFFF-skum), som använts vid en...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar