Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Forskningsanslag inom Equallife

EU projektet: Early Environmental quality and life-course mental health effects, (Equal-life) har beviljats 12 millioner Euro inom Horizon 2020. Forskargruppen Ljudmiljö och hälsa inom School of Public Health and Community Medicine ansvarar för ett...

Läs mer

Hälsoriskerna med oorganiska kloraminer i arbetsmiljön utvärderade

2019-09-06

Nordiska Expertgruppen (NEG) har utvärderat hälsoeffekterna av oorganiska kloraminer i arbetsmiljön i en ny rapport. För trikloramin rekommenderar NEG ett hälsobaserat nivågränsvärde på 0,1 mg/m³. Oorganiska kloraminer bildas i miljöer där klorering används för...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar