Arbetsmiljörisker under graviditet

Faktabladet besvarar de vanligaste frågorna om risker för graviditetspåverkan vid olika typer av exponeringar, såväl på arbetsplatsen som på fritiden.

Categories: