Publikationer

Faktablad

Faktabladen innehåller kortfattad information om aktuella arbets- och miljömedicinska frågeställningar.

Visa Faktablad

Rapporter

Rapporter på svenska om kliniska studier och vetenskapliga projekt.

Visa Rapporter

Skriftserien Arbete och Hälsa

Skriftserie för vetenskapliga originalarbeten, doktorsavhandlingar, kriteriedokument och litteraturöversikter.

Till Arbete och Hälsa
https://www.gu.se/medicin

Avhandlingar

Avhandlingar vid AMM Göteborgs universitet

Till Avhandlingar
https://www.gu.se/medicin

Vetenskapliga artiklar

De vetenskapliga artiklar som vi författar kan du hitta på forskarnas personliga sidor (se Personal) samt på forskargruppernas sidor (se Forskning).

Visa Vetenskapliga artiklar

Böcker

Böcker som publicerats genom AMM Göteborgs universitet.

Visa böcker