Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
En rapport om studiemiljö, stress och hälsa bland Sahlgrenska akademins studenter Söderberg, Mia; Wastensson, Gunilla; Eriksson, Helena; Torén, Kjell 2017-10-02 2017:5
Monitoring of POPs in human milk from Stockholm and Gothenburg, 1972-2015 Nyberg, Elisabeth; Aune, Marie; Awad, Raed; Benskin, Jon; Bergh, Arpi; Bignert, Anders; Dahlgren, Henrik; Danielsson, Sara; de Wit, Cynthia; Egebäck, Anna-Lena; Ek, Caroline; Eriksson, Ulla; Kruså, Martin; Näslund, Matilda; Sällsten, Gerd 2017-09-01
The Importance of Low Frequency Masking on Auditory Perception. Literature Review. Kalafata, Stamatina; Persson Waye, Kerstin 2017-08-25 2017:4
Hälsopåverkan av lågfrekvent buller inomhus Persson Waye, Kerstin; Smith, Michael; Ögren, Mikael 2017-08-24 2017:3
Miljömedicinsk bedömning av ferrokromslagg på några allmänna platser i Trollhättan Johannesson, Sandra; Wastensson, Gunilla 2017-07-05
Technical Report – Half-lives of PFOS, PFHxS and PFOA after end of exposure to contaminated drinking water Li, Ying; Musc, Daniel; Scott, Kristin; Lindh, Christian; Tallving, Pia; Flethcer, Tony; Jakobsson, Kristina 2017-05-31 2017:2
Airdrome Aviation Safety Climate Questionnaire (ADASCQ). Utveckling av enkätinstrument för att mäta organisationsklimat för hög flygsäkerhet vid flygplatsarbete. Törner, Marianne; Pousette, Anders; Vega-Matuszczyk, Josefa; Björk, Kenneth 2017-05-25 2017:1
Miljömedicinsk bedömning avseende luftföroreningar och buller i samband med byggnation av bostäder och undervisningslokaler på Chalmers campus Johanneberg Wastensson, Gunilla; Molnár, Peter 2017-04-04
Miljömedicnisk bedömning av luktproblem på en förskola i Trollhättan Johannesson, Sandra; Sandén, Helena 2016-12-08
Miljömedicinsk bedömning av klorerade lösningsmedel i dricksvatten från nedlagd kemtvätt i Skäggered, Lindome Holm, Mathias; Almerud, Pernilla 2016-11-29
Kvarteret Tändsticksfabriken – miljömedicinsk bedömning av luftföroreningar och buller Wastensson, Gunilla; Ögren, Mikael; Molnár, Peter 2016-11-24
Miljömedicinsk bedömning av ridanläggning i Trankärr, Kungälvs kommun Molnàr, Peter 2016-09-09
En 10-årsuppföljning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2016-09-07
Miljömedicinsk utredning angående kraftledning utmed strandpromenaden vid Stensjön, Mölndal Molnár, Peter; Holm, Mathias 2016-09-01
Kadmiumexponering och markör för njurpåverkan hos yngre och medelålders kvinnor i Västsverige 2015 Wilde, Karin; Forsgard, Niklas; Hovgard, Annika; Sällsten, Gerd 2016-08-25
Rapport patientmedverkan Paldanius, Annika; Wilde, Karin 2016-07-05 155
Utomhusmiljö på förskolor i Göteborg – Tillgång till solskydd, god ljudmiljö och god luftkvalitet Hulth, Jennie; Molnár, Peter; Ögren, Mikael; Holm, Mathias 2016-06-21
Miljömedicinsk bedömning av kontaminerad mark på platser för påskfyrar i Öckerö kommun Wilde, Karin; Johannesson, Sandra; Sandén, Helena 2016-03-15
Att modellera karriären. En idealisk arbetssituation i åldern 69-75 år Wentz K, Gyllensten K 2016-02-01 154
Bullerberäkningar med Cnossos-EU i Sverige Ögren, Mikael; Bengtsson Ryberg, Johanna 2015-12-04
Organisationsklimat för högt luftfartsskydd vid flygplatsarbete Björk, Kenneth; Pousette, Anders; Törner, Marianne; Vega-Matuszczyk, Josefa 2015-11-01 2015:3
Physiological reaction thresholds to vibration during sleep Smith, Michael; Persson Waye, Kerstin; Ögren, Mikael 2015-10-31 2015:2
Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av lösningsmedel från industriområde i Ulricehamn Johannesson, Sandra 2015-10-14
Magnetfält från transformatorstationer Molnár, Peter 2015-09-21
Störning och samhällsekonomisk kostnad av vägtrafikbuller i Ljungskile Ögren, Mikael 2015-09-07