Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Miljömedicinsk bedömning av industriutsläpp av sexvärt krom och kvicksilver Sandra Johannesson, Gunilla Wastensson 2024-02-06
Vedeldningens bidrag till luftföroreningar i Toltorpsdalen, Mölndal Molnár, Peter; Möller, Rickie; Storsjö, Tobias; Janhäll, Sara 2023-12-19 180
Basgrupp och intensivveckor – En utbildningsväg för specialistkompetens i arbetsmedicin Jonas Brisman, Kristina Jakobsson, Monica Eneholm. Helena Eriksson, Per Vihlborg 2023-12-15 179
Hälsobygget: En fallstudie för att minska damning i arbetet på Västlänken Kristina Aurelius, Anders Pousette 2023-10-05 178
Ronneby PFAS Research Program – En sammanfattning av forskning 2014-2023 Kristina Jakobsson, Christel Nielsen 2023-10-04
Utvärdering av mätmetoder för bedömning av exponering och emissioner vid additiv tillverkning (3D-printing) i polymera material Gunilla Runström Eden, Anna Bredberg, Rickie Möller, Håkan Tinnerberg, Ann-Charlotte Almstrand 2023-06-20 177
Sjuksköterskors och undersköterskors upplevelser av att arbeta på en infektionsavdelning under Covid-19-pandemin Kristina Gyllensten, Leo Stockfelt, Annika Paldanius, Andrei Popa, Linda Långsved, Cecilia Lundmark, Stefan Oliv 2023-06-16 176
Extreme high temperatures – a threat to human health: A summary of knowledge Slogén, Hanna 2022-11-04 2022:2
Allergiska besvär av häst och allergisjukdomar allmänt hos ungdomar i Västra Götaland i relation till avstånd från hästverksamhet Hammarstrand, Sofia; Andersson, Eva M; Wastensson, Gunilla; Almerud, Pernilla; Holm, Mathias 2022-11-01 175
The Influence of Overcrowding and Socioeconomy on the Spatio-temporal Spread of COVID-19 – a Swedish Register Study Söderberg, Mia; Ottmar, Cronie; Adiels, Martin; Rosengren, Annika 2022-10-14 2022:1
Arbetsrelaterad död i Västra Götaland och Halland – en lägesbeskrivning och förslag till åtgärder Harari Thuresson, Florencia; Andersson, Eva M; Holm, Alexander; Andersson, Eva; Eriksson, Helena; Wallin, Maria; Edlund, Maria; Torén, Kjell; Almstrand, Ann-Charlotte; Holm, Mathias; Dahlman Höglund, Anna 2022-06-21
Orienterande mätning av bly i luft och blod på en skyttebiograf Möller, Rickie; Tinnerberg, Håkan; Långsved, Linda; Carlsson, Linnea 2022-04-19 172
Hälsobygget-En fallstudie för att minska lastbilschaufförers stress Gyllensten, Kristina 2022-04-06 174
Bullerkartläggning inom den hälsorelaterade miljöövervakningen (HÄMI) Ögren, Mikael; Gustafson, Andreas; Stockfelt, Leo 2022-03-30
Riskbedömning av handintensivt arbete i Folktandvården, VGR Berger, Johan; Gustafsson, Magdalena; Oliv, Stefan 2021-12-16 171
Miljömedicinsk rapport över buller- och luftföroreningsdämpande åtgärder vid stadsplanering (2 uppl) Molnár, Peter; Ögren, Mikael 2021-10-18
Arbetsrisker, livsvillkor och bristande tillgång till information – En intervjustudie bland utlandsfödda arbetare i högriskyrken för covid-19 Söderberg, Mia; Swaid, Juhaina; Jakobsson, Kristina; Magnusson, Maria; Rosengren, Annika 2021-10-13 2021:2
Är tungmetallen kadmium en riskfaktor för bröstcancer? Andersson, Eva M; Sandsveden, Malte; Forsgard, Niklas; Sällsten, Gerd; Manjer, Jonas; Engström, Gunnar; Barregård, Lars 2021-10-06 170
Barns miljö och hälsa i Västra Götaland 2021 Andersson, Eva M; Wastensson, Gunilla; Almerud, Pernilla; Holm, Mathias; Johannesson, Sandra; Ögren, Mikael; Stockfelt, Leo; Molnár, Peter; Hammarstrand, Sofia; Gyllensten, Kristina 2021-09-13
Miljömedicinsk bedömning för kringboende kopplat till etablering av ett asfaltverk Johannesson, Sandra; Almerud, Pernilla; Wastensson, Gunilla 2021-09-01
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft, Göteborg 2019 Johannesson, Sandra; Almerud, Pernilla 2021-08-17
Störning av vibrationer vid bygg- och anläggningsarbete Ögren, Mikael; Jern, Mathias 2021-03-29
Hovslagares exponering för rök, buller och belastningsergonomi Dahlman-Höglund, Anna; Ögren, Mikael; Oliv, Stefan 2021-03-26 168
Vedeldning i Västra Götaland: Rapport till Naturvårdsverket från enkätstudie om eldningsvanor Bennet, Cecilia; Segersson, David; Molnár, Peter; Stockfelt, Leo 2021-03-17
Beräkning av maximal bullernivå med CNOSSOS EU Ögren, Mikael; Genell, Anders; Gustafson, Andreas 2021-01-28