Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
UngVUXEN 10-årsuppföljning Work Ability Young Adults Ahlstrand, Christina; Noor Baloch, Adnan; Gyllensten, Kristina; Gustafsson, Ewa; Thomée, Sara; Hagberg, Mats 2018-06-29 159
Arbetsförmåga och fysisk och psykosocial exponering i arbetet bland unga vuxna Palmerud, Gunnar; Hagberg, Mats 2010-06-01 128
UngVuxen-Basenkät Ekman, Anna; Ahlstrand, Christina; Andrén, Mats; Boström, Maria; Dellve, Lotta; Eklöf, Mats; Eriksson, Jesper; Gustafsson, Ewa; Hagberg, Johan; Lindegård, Agneta; Thomée, Sara; Åhlström, Linda; Hagberg, Mats 2008-09-01 118
Prestationsnedsättning i arbetet hos datoranvändare, orsakad av besvär i rörelseorganen Hagberg, Mats; Toomingas, Allan; Wigaeus Tornqvist, Eva 2001-02-01 82
Erfarenheter från undersökning av kylmontörer 1998 Barregård, Lars; Hagberg, Stig 1999-05-01 73
Olycksskador hos dykledare/dykinstruktörer Sansone, Mikael 1999-04-01 72
Arbetsskadeanmäls yrkesrelaterad cancer? Andersson, Eva; Holmberg, Erik; Torén, Kjell 1993-11-01 52
”Elöverkänslighet”. Synpunkter på utredning och omhändertagande Nilsson, Ralph 1993-06-01 49
Arbetsoförmåga pga muskuloskelettala besvär Järnholm, Bengt; Sandén, Åke 1992-03-01 42