Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Olägenheter till följd av petrokemisk industri i Stenungsund 2012 Barregård, Lars; Gidlöf-Gunnarsson, Anita 2013-10-01 2013:2
Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun Ögren, Mikael 2013-08-30
Buller från vindkraftverket i Hyssna, Marks kommun Ögren, Mikael 2013-06-24
Olägenheter till följd av petrokemisk industri i Stenungsund 2012 Gidlöf Gunnarsson, Anita; Barregård, Lars 2013-05-29
Mätning av lågfrekvent buller i Uddebo, Tranemo kommun Ögren, Mikael 2013-03-14
Båtbyggarindustrin Västra Götaland och Norra Halland 2010-2011 Forsell, Karl; Eriksson, Helena; Wallin, Maria; Andersson, Eeva; Boström Maria; Thomée, Sara; Pousette, Anders; Lohman, Susanna; Barregård, Lars; Nilsson, Ralf 2012-11-01 143
Mätning av lågfrekvent buller i Gråbo Ögren, Mikael 2012-05-02
Bullerstörning vid återvinningsplats i Torslanda Ögren, Mikael; Wastensson, Gunilla 2011-12-12
Miljömed bedömn av bullerstörningar från skärgårdsskjutfält Ögren, Mikael; Barregård, Lars 2011-10-03
Arbetshälsa i Västra Götaland och Halland 2010 Brisman, Jonas; Hagberg, Mats 2011-09-01 136
Akustikförsök. Forskarfredag 2010 Kerstin Persson Waye 2011-08-01 2011:8
God ljudmiljö i skola – beskrivning av rumsakustik före och efter åtgärdsprogram Larsson, Pontus 2011-07-01 2011:7
God ljudmiljö i förskola – beskrivning av rumsakustik före och efter åtgärdsprogram Larsson, Pontus 2011-06-01 2011:6
God ljudmiljö i förskola och skola – krav på rum, bygg- och inredningsprodukter Agge, Agneta; Hult, Marie; Larsson, Pontus; Waye Persson, Kerstin 2011-04-01 2011:4
God ljudmiljö i skola – samband före och efter åtgärdsprogram Agge, Agneta; Hult, Marie; Lindström, Fredric; Waye Persson, Kerstin 2011-03-01 2011:3
God ljudmiljö i förskola – samband före och efter åtgärdsprogram Agge, Agneta; Hult, Marie; Lindström, Fredric; Waye Persson, Kerstin 2011-02-01 2011:2
Slutrapport TVANE. Effekter av buller och vibrationer från tåg- och vägtrafik tågbonus, skillnader och samverkan tåg- vägtrafik. Gidlöf-Gunnarsson, Anita; Jerson, Tomas; Ögren, Mikael; Öhrström, Evy 2011-01-20 2011:1
Effekter av buller och vibrationer från tågtrafik – Töreboda, Falköping, Alingsås, Kungsbacka Gidlöf-Gunnarsson, Anita; Jerson, Tomas; Ögren, Mikael; Öhrström, Evy 2010-12-14 2010:4
Effekter av tågbuller Gidlöf-Gunnarsson, Anita; Jerson, Tomas; Ögren, Mikael; Öhrström, Evy 2010-10-04 2010:3
Miljömedicinsk bedömning av den fysiska miljön i förskolor i Åmål och stadsdelen Härlanda i Göteborg-en metodstudie Gustafson, Pernilla; Lundahl, Annika; Barregård, Lars 2010-06-29
Miljö och hälsa i Västra Götaland 2010 Tondel, Martin; Andersson, Eva M; Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2010-06-01
Effekter av tågbuller vid en starkt trafikerad järnväg – Sollentuna kommun Gidlöf-Gunnarsson, Anita; Jerson, Tomas; Ögren, Mikael; Öhrström, Evy 2010-05-31 2010:2
Störningar från trafikbuller i ett nybyggt bostadsområde, Göteborg Myrberg, Erik 2010-05-27
Effekter av buller från vägtrafik och tåg – Kungälv, Borås, Töreboda, Falköping Gidlöf-Gunnarsson, Anita: Jerson, Tomas; Ögren, Mikael; Öhrström, Evy 2010-04-12 2010:1
En kartläggning av ljudmiljön och personalhälsa i Stenungsunds förskoleklasser och årskurserna 1-3 Nielsen, Katrin; Persson Waye, Kerstin 2010-03-01 132