Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Tillämpning av ljudlandskapskonceptet i bullerexponerat bostadsområde (Partille) Gidlöf-Gunnarsson, Anita; Öhrström, Evy 2009-12-01 126
Effekter på sömnen av buller och vibrationer från tåg: Experimentella studier i sömn-laboratorium Öhrström, Evy; Ögren, Mikael; Jerson, Tomas; Zachau, Gunilla; Gidlöf-Gunnarsson, Anita 2009-10-01 123
Effekter av buller från vägtrrafik och tåg: Reanalyser av data från olika delpopulationer iLerumsstudien Öhrström, Evy; Andersson, Eva; Barregård, Lars 2009-05-01 122
Ljud från vindkraftverk-hörbarhet i kuperad och flack terräng Pedersen, Eja; Persson Waye, Kerstin 2008-11-01 120
UngVuxen-Basenkät Ekman, Anna; Ahlstrand, Christina; Andrén, Mats; Boström, Maria; Dellve, Lotta; Eklöf, Mats; Eriksson, Jesper; Gustafsson, Ewa; Hagberg, Johan; Lindegård, Agneta; Thomée, Sara; Åhlström, Linda; Hagberg, Mats 2008-09-01 118
Miljömedicinskt yttrande angående störning i bostad från varutransporter i fastigheten Molnár, Peter 2008-08-14
Miljömedicinskt yttrande angående störning från flygtrafik Näsinge flygplats Molnár, Peter 2008-06-19
Effekter av lågfrekvent buller i industrimiljö – en interventionsstudie vid Södra Cell, Värö Agge, Agneta; Bengtsson Ryberg, Johanna; Björkman, Martin; Persson Waye, Kerstin 2008-02-01 116
Effekter på sömnen av buller från vägtrafik och tåg: Experimentella studier i sömnlaboratorium Öhrström, Evy; Ögren, Mikael; Jerson, Tomas; Skånberg, Annbritt; Svensson, Helena; Gidlöf-Gunnarsson, Anita 2008-02-01 121
Miljömedicinsk bedömning angående bulle vid Ängsblommans förskola i Kungälv Johannesson, Sandra; Molnár, Peter 2007-05-11
Barns miljö och hälsa i Västra Götaland 2006 Wastensson, Gunilla; Andersson, Eva; Barregård, Lars 2006-12-15
Buller från fritidsbåtar. Yttrande över detaljplan för del av Hålkedalen 1:27, Strömstads kommun Larsson, Erik; Öhrström, Evy 2006-04-20
Effekter av Södra Länken. Före- och efterstudie av störning, sömn och välbefinnande i samband med trafikomläggning i Stockholm Öhrström, Evy; Svensson, Helena; Holmes, Maria 2006-04-01 113
Litteraturstudie avseende effekter av buller och vibrationer från tåg- och vägtrafik Öhrström, Evy; Skånberg, Annbritt 2006-03-01 112
Luftföroreningar och vägtrafikbuller vid Skolvägens förskola i Ytterby Johannesson, Sandra; Barregård Lars 2005-12-06
Undersökning av hypertoniförekomst vid exponering för tåg- och vägtrafikbuller i Lerum Bonde, Ellen; Öhrström, Evy; Svensson, Helena; Ängerheim, Pär; Barregård, Lars 2005-06-21
Undersökning av hälsoeffekter av buller från vägtrafik, tåg och flyg i Lerums kommun Öhtrström, Evy; Barregård, Lars; Skånberg, Ann-Britt; Svensson, Helena; Ängerheim, Pär; Holmes, Maria; Bonde, Ellen 2005-05-30
Undersökning av hälsoeffekter av buller från vägtrafik, tåg och flyg i Lerums kommun. Appendix Öhtrström, Evy; Barregård, Lars; Skånberg, Ann-Britt; Svensson, Helena; Ängerheim, Pär; Holmes, Maria; Bonde, Ellen 2005-05-30
Bullerstörningar från Åbro industriområde i Mölndals kommun Larsson, Erik 2005-02-15
Bullerstörning på Eklandagatan i Göteborg Larsson, Erik 2005-01-07
Remissvar ”Förordning om riktvärden för trafikbuller” Ögren, Mikael; Barregård, Lars; Holm, Mathias 2004-09-26
Bostadsbebyggelse i kvarteret Venus, Gårda, Göteborg – en miljömedicinsk bedömning Barregård, Lars; Öhrström, Evy; Sällsten, Gerd; Wastensson, Gunilla; Holm, Mathias; Björkman, Martin; Larsson, Erik 2004-05-17
Rapport från ljudmätningar på förskolor och skolor Lidköping och Skara 2002-2003 Bertilsson, Alf; Hagaeus, Ann-Christine; Sandqvist, Ylva; Skagelin, Karin; Björkman, Martin; Barregård, Lars 2004-02-27
Miljömedicinskt remissyttrande om lågfrekvent buller i Ulvesund, Uddevalla kommun Larsson, Erik 2004-02-18
Musiker-Riskfaktorer för värk i rörelseorganen, öronsus (tinnitus) och hörselnedsättning Thiringer, Gunnmar; Brandström, Lars; Karlberg, Catarina; Olsson, Lars; Hagberg, Mats 2003-08-01 99