Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Arbetsrelaterad död i Västra Götaland och Halland – en lägesbeskrivning och förslag till åtgärder Harari Thuresson, Florencia; Andersson, Eva M; Holm, Alexander; Andersson, Eva; Eriksson, Helena; Wallin, Maria; Edlund, Maria; Torén, Kjell; Almstrand, Ann-Charlotte; Holm, Mathias; Dahlman Höglund, Anna 2022-06-21
Är tungmetallen kadmium en riskfaktor för bröstcancer? Andersson, Eva M; Sandsveden, Malte; Forsgard, Niklas; Sällsten, Gerd; Manjer, Jonas; Engström, Gunnar; Barregård, Lars 2021-10-06 170
Sotares exponering för sot (black carbon) Klang, Therese; Tinnerberg, Håkan 2020-07-17 166
En 10-årsuppföljning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2016-09-07
Exponering för bensen och 1,3-butadien i raffinaderiindustrin Åkerström, Magnus; Almerud, Pernilla; Strandberg, Bo; Andersson, Eva M; Sällsten, Gerd 2014-09-19
Utredning av arsenikexponering på värmeverk i Svenljunga Lärstad, Mona; Lohman, Susanna 2014-04-16 149
Kompletterande undersökning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2013-09-06
Cancersjuklighet hos oljeraffinaderianställda Nilsson, Ralph; Sällsten, Gerd; Åkerström, Magnus; Andersson Eva M; Barregård, Lars 2013-08-13
Yrkesmässig exponering för och hälsorisker av vinylklorid Andersson, Eva; Sällsten, Gerd; Åkerström, Magnus 2012-12-01 145
Klinisk utredning av en ansamling av cancerfall på en lotsstation Forsell, Karl; Lohman, Susanna; Nilsson, Ralf; Andersson, Eva 2012-10-01 142
Mätning och riskbedömning med avseende på bensen i kontorslokaler Åkerström, Magnus; Nilsson, Ralf 2011-05-17 134
Sammanfattningar av projektarbeten. Företagsläkarkursen Väst 2010/2011 Brisman, Jonas; Hagberg, Mats 2011-05-01 135
Ansamling av cancerfall på en passagerarfärja Forsell, Karl; Hagberg, Stig; Nilsson, Ralf 2008-05-01 117
Cancerförekomst i Stenungsund 1974-2005 Axelsson, Gösta; Barregård, Lars; Sällsten, Gerd; Holmberg, Erik 2008-03-26
Incidens av hudcancer i Västra Götalands län Wallin, Maria; Wastensson, Gunilla; Andersson, Eva M 2007-12-20
Kompletterande undersökning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2007-06-04
Undersökning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2006-09-12
Exponering och risker vid cytostatikaarbete för vårdpersonal – en litteraturgenomgång Andersson, Eva 2006-06-01 115
Miljömedicinsk bedömning av cancersjuklighet i Odensberg, Falköpings kommun Rödström, Annette; Holmberg, Erik; Barregård, Lars 2006-05-12
Undersökning av asbestexponerade vid f.d. E-Box i Ed Rödström, Annette; Nilsson, Ralf; Claesson, Annika; Hagberg, Stig; Larsson, Sven; Holmberg, Erik 2004-10-01 106
Förekomst av hjärntumörer, särskilt maligna gliom, bland män inom pappers- och massaindustrin Andersson, Eva; Hagberg, Stig; Nilsson, Ralf; Torén, Kjell 2001-12-01 92
Testikelcancer inom pappers- och massaindustrin. Resultat från en Cancermiljöregisterstudie Andersson, Eva; Nilsson, Ralf; Torén, Kjell 2001-10-01 89
Bensenexponering hos allmänbefolkningen i Göteborg 1999 Barregård, Lars; Nordlinder, Rolf; Ljungkvist, Göran; Söderholm, Anna; Wahlström, Dan 1999-12-01 77
Exponering för polyaromatiska kolväten vid maskinrumsarbete ombord på fartyg Nilsson, Ralf; Nordlinder, Rolf 1996-01-01 59
Arbetsskadeanmäls yrkesrelaterad cancer? Andersson, Eva; Holmberg, Erik; Torén, Kjell 1993-11-01 52