Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Olika exponeringars betydelse för uppkomst av lungcancer i Göteborg Hagberg, Stig; Järvholm, Bengt; Larsson, Sven; Olling, Sante; Ryd Valter; Torén, Kjell 1989-12-01 35
Dödlighet i astma och KOL samt i tumörer från andningsorganen och magsäck hos arbetare vid finpappersbruk Järvholm, Bengt; Sällsten, Gerd; Torén, Kjell 1989-10-01 33
Arbetsmiljön vid asfaltarbete, litteraturöversikt Nordström, Göran 1989-02-01 29
Hälsoundersökning, särskilt avseende genotoxisk påverkan, av sjömän på kemikalie- och produkttankfartyg Högstedt, Bengt; Granung, Gerd; Järvholm, Bengt; Karlsson, Anita; Nilsson, Ralph; Nordlinder, Rolf 1989-01-01 28
Dödsorsaker och cancerincidens efter yrkesmässig exponering för oorganiskt kvicksilver Blomqvist, Urban; Dahlberg, Bertil; Holmgren, Berit; Järvholm; Bengt; Nyström, Bo; Sällsten, Gerd; Tufvesson, Bengt; Viskers, Andrejs 1988-05-01 23
Dödlighet av astma, lungcancer, maligna lymfom och ventrikelcancer hos pappersarbetare och andra yrkeskategorier Hörte, Lars Gunnar; Järvholm, Bengt; Torén, Kjell 1987-10-01 21
Risker vid skärvätskeexponering Lavenius, Bengt; Järvholm, Bengt 1987-03-01 19
Cancerrisk och dödsorsaker hos oljedimexponerade – uppföljning av en epidemiologisk studie Järvholm, Bengt; Lavenius, Bengt; Sällsten, Gerd 1985-10-01 15
Mortalitet och cancerincidens hos arbetare exponerade för statiska magnetfält Barregård, Lars; Järvholm, Bengt; Ugnethüm, Eugén 1985-08-01 14
Mortalitet och cancerincidens vid en skofabrik Barregård, Lars; Sällsten, Gerd 1985-03-02 11
Förekomst av premaligna hudförändringar hos arbetare exponerade för mineralolja Fast, Kristian; Järvholm, Bengt; Lavenius, Bengt; Tomsic, Paulus 1984-08-01 7
Cancersjuklighet vid polering i rostfritt stål Lillienberg, Linnéa; Järvholm, Bengt 1982-12-01 9
Epidemiologisk utvärdering av ”cancerrisk vid aerosolexposition – oljedimma – inom mekanisk verkstadsindustri” Järvholm, Bengt; Johannisson, Bernt; Lillienberg, Linnéa; Sällsten, Gerd; Thiringer, Gunnar 1978-12-01 1