Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Allergiska besvär av häst och allergisjukdomar allmänt hos ungdomar i Västra Götaland i relation till avstånd från hästverksamhet Hammarstrand, Sofia; Andersson, Eva M; Wastensson, Gunilla; Almerud, Pernilla; Holm, Mathias 2022-11-01 175
Miljömedicinsk bedömning av ridanläggning i Trankärr, Kungälvs kommun Molnàr, Peter 2016-09-09
Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostäder och förskola i närheten av hästverksamheter i Trönninge Almerud, Pernilla 2013-01-25
Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostäder i närheten av hästverksamhet i Ytterby Johannesson, Sandra 2013-01-08
Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation i form av hästnära boende i Lagmansholm Hovgard, Annika 2010-03-10
Eventuell hälsopåverkan från kor nära planerade bostadshus Forsell, Karl 2008-11-10
Miljömedicinskt yttrande om cirkus invid skola i Lidköpings kommun Larsson, Erik 2005-06-17
Miljömedicinskt remissyttrande om hästhållning i detaljplansärende, Lerums kommun Larsson, Erik 2004-01-30
Miljömedicinskt remissyttrande om luktstörningar från värphönsanläggningar, Lidköpings kommun Larsson, Erik 2003-10-29
Miljömedicinskt yttrande angående bostadsområden i anslutning till stall och hästhagar, Bollebygds kommun Gerhardsson, Lars 2003-05-20
Ridverksamhet i Nödinge Barregård, Lars 2002-12-09