Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Riskbedömning av handintensivt arbete i Folktandvården, VGR Berger, Johan; Gustafsson, Magdalena; Oliv, Stefan 2021-12-16 171
Hovslagares exponering för rök, buller och belastningsergonomi Dahlman-Höglund, Anna; Ögren, Mikael; Oliv, Stefan 2021-03-26 168
Ohälsa bland undersköterskor, sjukvårdsbiträden med flera i Sverige – Statistisk rapport Noor Baloch, Adnan; Hagberg, Mats; Gyllensten, Kristina 2020-01-24 164
Högtrycksspolning och torrsugning – vibrationer och muskuloskeletal belastning Jonsson, Per; Gustafsson, Ewa 2018-12-21 161
UngVUXEN 10-årsuppföljning Work Ability Young Adults Ahlstrand, Christina; Noor Baloch, Adnan; Gyllensten, Kristina; Gustafsson, Ewa; Thomée, Sara; Hagberg, Mats 2018-06-29 159
Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg Forsell, Karl; Eriksson, Helena; Järvholm, Bengt; Andersson, Eva; Lundh, Monica; Nilsson, Ralf 2015-04-01 151
Belastningsergonomisk exponering hos montörer och maskinoperatörer Boström, Maria; Oliv, Stefan; Gustawsson, Ewa 2013-04-01 147
Sjukfrånvaro bland sysselsatta i Sverige till följd av arbetsorsakade besvär i rygg och arm Noor, Adnan; Hagberg, Mats 2012-11-01 144
Reliabilitetstestning av Purdue Pegboard® (finmotoriktest) Ahlstrand, Christina; Ekman, Anna; Noor, Adnan: Åhlström, Linda; Hagberg, Mats 2012-04-01 140
Arbetshälsa i Västra Götaland och Halland 2010 Brisman, Jonas; Hagberg, Mats 2011-09-01 136
Sammanfattningar av projektarbeten. Företagsläkarkursen Väst 2010/2011 Brisman, Jonas; Hagberg, Mats 2011-05-01 135
Arbetsförmåga och fysisk och psykosocial exponering i arbetet bland unga vuxna Palmerud, Gunnar; Hagberg, Mats 2010-06-01 128
En kartläggning av ljudmiljön och personalhälsa i Stenungsunds förskoleklasser och årskurserna 1-3 Nielsen, Katrin; Persson Waye, Kerstin 2010-03-01 132
Samband mellan yrkeskod och fysisk och psykosocial exponering i arbetet bland unga vuxna. Kan yrkeskod användas för att bedöma kraven i ett arbete? Palmerud, Gunnar; Andrén, Mats; Gustafsson, Ewa; Jonsson, Per; Hagberg, Mats 2010-01-01 127
Reliabilitetstestning av funktionstest för arbete i hemmet (Cutlery wiping performance test) Ahlstrand, Christina; Dellve, Lotta; Ekman, Anna; Jonsson, Andreas; Åhlström, Linda; Hagberg, Mats 2009-06-01 124
UngVuxen-Basenkät Ekman, Anna; Ahlstrand, Christina; Andrén, Mats; Boström, Maria; Dellve, Lotta; Eklöf, Mats; Eriksson, Jesper; Gustafsson, Ewa; Hagberg, Johan; Lindegård, Agneta; Thomée, Sara; Åhlström, Linda; Hagberg, Mats 2008-09-01 118
H24 kohort-2005 Eriksson, Jesper; Ahlborg, Gunnar; Ahlstrand, Christina; Boström, Maria; Dellve, Lotta; Eklöf, Mats; Ekman, Anna; Gustafsson, Ewa; Lindegård, Agneta; Thomée, Sara; Vilhelmsson, Rebecka; Hagberg, Mats 2005-11-01 110
Företagsläkarkursen Väst 2003/2004. Sammanfattningar av projektarbeten Brisman, Jonas; Ahlborg, Gunnar; Hagberg, Mats 2005-10-01 108
Delaktighet och struktur i systematiskt arbetsmiljöarbete Dellve, Lotta; Skagert, Katrin; Eklöf, Mats 2004-12-01 107
Ögonbesvär hos datoranvändare Godenius, Per; Hagberg, Mats; Toomingas, Allan; Wigaeus Tornqvist, Ewa 2004-03-01 104
Företagsläkarkursen Väst 2002/2003. Sammanfattningar av projektarbeten Brisman, Jonas; Ahlborg, Gunnar; Hagberg, Mats 2003-10-01 102
Musiker-Riskfaktorer för värk i rörelseorganen, öronsus (tinnitus) och hörselnedsättning Thiringer, Gunnmar; Brandström, Lars; Karlberg, Catarina; Olsson, Lars; Hagberg, Mats 2003-08-01 99
Unga IT-användare. Deltapport I:Metodbeskrivning för webb-baserad enkätundersökning Herloff B, Ahlborg G, Ahlstrand C, Dellve L, Edlund M, Eklöf M, Glise K, Godenius P, Gustafsson E, Karlberg C, Nilsson R. Wahlström J, Wedberg U, Hagberg M 2003-05-01 98
Nervskador hos datoranvändare Hagberg, Mats; Andrén, Ann-Britt; Edblom, Micael; Ekman, Anna; Hållander, Anna-Karin; Jacobson, Helena; Karlberg, Catarina; Karlsson, Eva; Sjödin, Birgitta; Stålmann, Agneta; Tenenbaum, Artur; Wallin, Gunnar 2002-02-01 93
Riskbedömning av reproduktionsstörningar vid arbete inom massa- och pappersindustrin Ahlborg, Gunnar; Andersson, Eva; Hagberg, Stig 2001-12-01 91