Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft, Göteborg 2019 Johannesson, Sandra; Almerud, Pernilla 2021-08-17
Hälsorelaterad miljöövervakning – biomonitorering av kadmium i urin hos svenska och utländska kvinnor Kippler, Maria; Broberg, Karin; Wennberg, Maria; Hovgard, Annika; Sällsten, Gerd; Lundh, Thomas; Assarsson, Eva 2020-02-14
Metallhalter i blod hos svenska barn och ungdomar i undersökningen Riksmaten ungdom 2016-17 Almerud, Pernilla; Lignell, Sanna; Andersson, Eva M; Lundh, Thomas; Zamaratskaia, Galia; Sällsten, Gerd; Lindroos, Anna-Karin 2020-02-03
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i Ronneby Xu, Yiyi; Li, Ying; Scott, Kristin; Lindh, Christian; Jakobsson, Kristina; Fletcher, Tony; Ohlsson, Bodil; M Andersson, Eva 2019-12-16 2019:3
Grönska i relation till hälsa – En översikt samt studie i Göteborg, med inriktning på grönskans effekter på hälsotillstånd och bullerstörning Paldanius, Annika; Andersson, Eva M; Ögren, Mikael; Molnár, Peter; Holm, Mathias 2019-05-09
Miljömedicinsk bedömning av PCB-förorenad mark i bostadsområdet Hulan, Lerums kommun Almerud, Pernilla; Paldanius, Annika; Wastensson, Gunilla 2019-04-15
Allmänbefolkningens exponering för toluen, xylen och naftalen i Göteborg 2012 Klang, Therese; Strandberg, Bo; Johannesson, Sandra 2017-12-21
Monitoring of POPs in human milk from Stockholm and Gothenburg, 1972-2015 Nyberg, Elisabeth; Aune, Marie; Awad, Raed; Benskin, Jon; Bergh, Arpi; Bignert, Anders; Dahlgren, Henrik; Danielsson, Sara; de Wit, Cynthia; Egebäck, Anna-Lena; Ek, Caroline; Eriksson, Ulla; Kruså, Martin; Näslund, Matilda; Sällsten, Gerd 2017-09-01
Kadmiumexponering och markör för njurpåverkan hos yngre och medelålders kvinnor i Västsverige 2015 Wilde, Karin; Forsgard, Niklas; Hovgard, Annika; Sällsten, Gerd 2016-08-25
Biobank för variabilitet av miljöföroreningar i blod och urin – Variabilitetsbank vid Arbets- och miljömedicin, Göteborg Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2015-08-13
Biomonitorering av kadmium i urin hos unga kvinnor med invandrarbakgrund Sällsten, Gerd; Åkerström, Magnus; Svedbom, Lisa; Lundh, Thomas; Barregård, Lars 2014-02-04
Barns miljö och hälsa i Västra Götaland 2013 Sandén, Helena; Almerud, Pernilla; Andersson, Eva M; Barregård, Lars; Molnár, Peter; Sällsten, Gerd; Tondel, Martin; Ögren, Mikael 2014-02-03
Biomonitorering av unga män med invandrarbakgrund Sällsten, Gerd; Svensson Staffan A; Svedbom, Lisa; Lundh, Thomas; Lindh, Christian; Barregård, Lars; Jönsson, Bo AG 2013-12-30
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Johannesson, Sandra; Svedbom, Lisa; Strandberg, Bo; Sällsten, Gerd 2013-11-15
Miljömedicinsk bedömning av den fysiska miljön i förskolor i Åmål och stadsdelen Härlanda i Göteborg-en metodstudie Gustafson, Pernilla; Lundahl, Annika; Barregård, Lars 2010-06-29
Miljö och hälsa i Västra Götaland 2010 Tondel, Martin; Andersson, Eva M; Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2010-06-01
Kadmiumexponering och markörer för njurpåverkan hos yngre och medelålders kvinnor i Västsverige 2008 Åkerström, Magnus; Lundh, Thomas; Bergemalm Rynell, Kerstin; Barregård, Lars; Sällsten, Gerd 2010-02-01
Hg i hår hos gravida kvinnor i Västsverige Sällsten, Gerd; Berglund, Marika 2009-09-23
Allmänbedfolkningens exponering för bensen, toluen, xylener och naftalen i Göteborg 2006 Åkerström, Magnus; Johannesson, Sandra; Bergemalm Rynell, Kerstin; Strandberg, Bo; Sällsten, Gerd 2009-08-25
Personburen exonering för organiska ämnen och partiklar kopplad till stationära mätningar i Göteborg 2006 Johannesson, Sandra; Mattsson, Christian; Bergemalm Rynell, Kerstin; Strandberg, Bo; Sällsten, Gerd 2008-01-25
Regionala skillnader i intag av persistenta organiska miljögifter hos förstföderskor i Uppsala, Göteborg och Lycksele Ankarberg, Emma; Lignell, Sanna; Glynn, Anders; Darnerud, Per Ola; Aune, Marie; Barregård, Lars; Bergdahl, Ingvar 2007-12-17
Mätningar av kvävedioxid med diffusionsprovtagare parallellt med direktvisande instrument Johannesson, Sandra; Bouma, Harald; Ferm, Martin; Sjöberg, Karin; Sällsten, Gerd 2007-10-30
Barns miljö och hälsa i Västra Götaland 2006 Wastensson, Gunilla; Andersson, Eva; Barregård, Lars 2006-12-15
Program för hälsorelaterad miljöövervakning i Västra Götalands län Wastensson, Gunilla 2005-02-11
Regionalt samarbete för uppföljning av hälsorelaterade miljömål – Slutrapport Larsson, Erik; Barregård, Lars 2004-04-13