Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Miljömedicinsk bedömning för kringboende kopplat till etablering av ett asfaltverk Johannesson, Sandra; Almerud, Pernilla; Wastensson, Gunilla 2021-09-01
Miljömedicinsk bedömning av klorerade lösningsmedel i dricksvatten från nedlagd kemtvätt i Skäggered, Lindome Holm, Mathias; Almerud, Pernilla 2016-11-29
Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av lösningsmedel från industriområde i Ulricehamn Johannesson, Sandra 2015-10-14
Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av lösningsmedel nära en förskola i Torslanda Sandén, Helena; Johannesson, Sandra 2014-06-10
Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av lösningsmedel nära en skola i Lerum Johannesson, Sandra; Sandén, Helena 2014-04-29
Olägenheter till följd av petrokemisk industri i Stenungsund 2012 Barregård, Lars; Gidlöf-Gunnarsson, Anita 2013-10-01 2013:2
Emissioner av eten till luft i Stenungsund Sällsten, Gerd; Brregård, Lars; Svensson, Annika 2012-05-29
Bedömning av risk vid bad i Stenungsund efter utsläpp av etylenoxid Barregård, Lars; Sällsten, Gerd 2011-05-27
Miljömedicinsk bedömning inför bostadsbyggande nära reningsverket i Lidköping Tondel, Martin 2010-04-15
Arbets- och miljömedicinsk bedömning av risker för allmänbefolkning och anställda i samband med ett större punktutsläpp av vinylklorid vid INEOS i november 2008 Sällsten, Gerd 2009-03-04
Olägenheter till följd av petrokemisk industri i Stenungsund 2008 Nielsen, Katrin; Barregård, Lars 2008-12-17
Kompletterande undersökning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2007-06-04
Undersökning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2006-09-12
Miljömedicinsk utredning angående styrenutsläpp från Nimbus produktion i Mariestad AB Wastensson, Gunilla; Sällsten, Gerd 2004-12-06
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken av Elmo Leather AB Sällsten, Gerd 2003-09-05
Miljömedicinskt yttrande angående Comhat-Provexa AB Sällsten, Gerd 2003-01-13
Ansökan om miljöfarlig verksamhet vid Perstorp Oxo AB Sällsten, Gerd 2002-12-19
Miljömedicinsk bedömning av M 213-01, Ansökan från termisk resursåtervinning Uddevalla AB om tillstånd enligt miljöbalken att uppföra anläggning för omhändertagande av farligt avfall i Uddevalla kommun Barregård, Lars 2002-09-16
Riskbedömning för VOC-utsläpp från Moelven List AB, Lovene, Lidköpings kommun Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2002-04-26