Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Exponering och risker vid cytostatikaarbete för vårdpersonal – en litteraturgenomgång Andersson, Eva 2006-06-01 115
Emission av oljeaerosol med minimalsmörjningsteknik vid metallbearbetning Lillienberg, Linnea; Pfeifer, Annette; Sköld, Rolf 2004-10-01 105
Undersökning av asbestexponerade vid f.d. E-Box i Ed Rödström, Annette; Nilsson, Ralf; Claesson, Annika; Hagberg, Stig; Larsson, Sven; Holmberg, Erik 2004-10-01 106
Exponering för köldmedier och oljor och risk för influensaliknande symtom, ledbesvär och luftvägsjukdom Lillienberg, Linnea; Ahlborg, Björn; Ahlborg, Gunnar; Anundi, Helena; Blixt, Pernilla; Dahlman-Höglund, Anna; Edling, Christer; Godenius Per; Hagberg, Mats; Karlberg, Cataring; Pfeifer, Annette; Torén, Kjell; Uddenfeldt, Monica 2002-10-01 97
Riskbedömning av reproduktionsstörningar vid arbete inom massa- och pappersindustrin Ahlborg, Gunnar; Andersson, Eva; Hagberg, Stig 2001-12-01 91
Exponering för oljor och kemikalier i maskinrum-inventering och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö. Delrapport 3: Åtgärdsinriktade mätningar ombord på 5 fartyg Nordlinger, Rolf; Nilsson, Ralf; Ahlquist, Jan-Owe; Morgan, Ulf 2001-08-01 87
Frisörer-yrkeshygienisk utredning. Arbetsmiljö på frisörsalonger med inriktning på ventilation och exponering för persulfater Lillienberg, Linnea; Dahlman-Höglund, Anna 2001-03-01 84
Exponering i tandvårdsmiljö för flyktiga akrylater Hagberg, Stig; Ljungkvist, Göran; Barregård, Lars 2000-11-01 81
Samband mellan konsumtion av insjöfisk och kvicksilverbelastning hos personer utan amalgamfyllningar Andersson, Cecilia; Sällsten, Gerd; Schütz, Andrejs; Barregård, Lars 2000-03-01 78
Bensenexponering hos allmänbefolkningen i Göteborg 1999 Barregård, Lars; Nordlinder, Rolf; Ljungkvist, Göran; Söderholm, Anna; Wahlström, Dan 1999-12-01 77
Exponering för oljor och kemikalier i maskinrum Nilsson, Ralph; Nordlinder, Rolf 1999-09-01 74
Exponering för oljor och kemikalier i maskinrum Nilsson, Ralph; Nordlinder, Rolf 1999-09-01 75
Erfarenheter från undersökning av kylmontörer 1998 Barregård, Lars; Hagberg, Stig 1999-05-01 73
Yrkeshygienisk bedömning av kylmontörers exponering för kemiska produkter Hagberg, Stig; Lillienberg, Linnéa 1999-01-01 71
Exponering för Bensen Barregård, Lars; Jonsson, Martina; Ljungkvist, Göran; Nordlinder, Rolf; Skoog Annika 1998-11-01 69
Bestämning av ometaboliserad bensen i urin Fogelkvist, Elisabeth; Ljungkvist, Göran; Lärstad, Monica 1998-08-01 68
Laboratoriejämförelse mellan metoder för bestämning av etylenoxid Ljungkvist, Göran; Unosson, Henrik 1997-10-01 66
Utvärdering av metoder för mätning av etylenoxid i arbetsmiljö Ljungkvist, Göran; Unosson, Henrik 1997-09-01 65
Validering av metod för bestämning av ammoniak i luft Davnert, Linda; Ljungkvist, Göran 1997-08-01 64
Kvicksilver i blod hos gravida Barregård, Lars; Sällsten, Gerd; Törnström, Gudrun 1996-11-01 62
Exponering för magnetfält vid en klorfabrik Barregård, Lars; Jonsson, Per; von Oldensköld, Birgitta 1996-11-01 61
Exponering för polyaromatiska kolväten vid maskinrumsarbete ombord på fartyg Nilsson, Ralf; Nordlinder, Rolf 1996-01-01 59
Dioxinexponering vid framställning av klor och vinylklorid Barregård, Lars; Holmgren, Berit; Sällsten, Gerd 1995-08-01 58
Kvicksilverbelastning hos långtidsanvändare av nikotintuggummi Barregård, Lars; Schütz, Andrejs; Sällsten, Gerd; Thorén, Jonas 1994-09-01 56
Kvicksilver och proteinmönster i ryggmärgsvätska hos yrkesexponerade och referenter Barregård, Lars; Schütz, Andrejs; Sällsten, Gerd; Wikkelsö, Carsten 1993-12-01 55