Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Hälsobygget: En fallstudie för att minska damning i arbetet på Västlänken Kristina Aurelius, Anders Pousette 2023-10-05 178
Sotares exponering för sot (black carbon) Klang, Therese; Tinnerberg, Håkan 2020-07-17 166
Bullerberäkningar med Cnossos-EU i Sverige Ögren, Mikael; Bengtsson Ryberg, Johanna 2015-12-04
Utprovning och anpassning till svenska förhållanden av två återhämtningsinstrument Wentz, Kerstin; Gyllensten, Kristina 2015-06-23 153
Organisationsklimat för hälsa, säkerhet, innovation och effektivitet. Slutrapport Eklöf, Mats; Hemlin, Sven; Larsman, Pernilla; Pousette, Anders; Törner, Marianne 2015-03-01 2015:1
Test av ett datoriserat uppmärksamhetstest: Påverkar språket resultatet Thomée, Sara; Noor, Adnan; Ahlstrand, Christina; Åhlström, Linda; Hagberg, Mats 2014-11-19 150
Validitets- och reliabilitetstestning av kortversioner av Krav, Kontroll, Socialt Stöd och Effort-Reward Imbalance Stefan, Anna; Thomée, Sara; Ekman, Anna; Eklöf, Mats; Andrén, Mats; Hagberg, Mats 2014-02-24 148
Reliabilitetstestning av Purdue Pegboard® (finmotoriktest) Ahlstrand, Christina; Ekman, Anna; Noor, Adnan: Åhlström, Linda; Hagberg, Mats 2012-04-01 140
Utformning av ett webbaserat verktyg för stresshantering Lindgren, Åsa; Tengelin, Ellinor; Dellve, Lotta 2012-02-01 137
Reliabilitetstestning av funktionstest för arbete i hemmet (Cutlery wiping performance test) Ahlstrand, Christina; Dellve, Lotta; Ekman, Anna; Jonsson, Andreas; Åhlström, Linda; Hagberg, Mats 2009-06-01 124
Utveckling av en enkel metod för skattning av kreativt beteende samt kreativt arbets- och studieklimat Eklöf, Mats 2002-09-01 96
Laboratoriejämförelse mellan metoder för bestämning av etylenoxid Ljungkvist, Göran; Unosson, Henrik 1997-10-01 66
Provtagning och analys av oorganiska syror i luft Ljungkvist, Göran; Sundell, Lisa 1989-05-01 31
Inverkan av hög luftfuktighet vid provtagning av petroleumkolväten på kolrör Kindbom, Karin 1985-08-01 13
Effekter av lösningsmedelsexponering på kognitiva funktioner, neurofysiologiska funktioner och livsmedel Barregård, Lars; Ekberg, Kerstin; Hagberg, Stig; Petersén, Ingemar; Sällsten, Gerd; Sjöberg, Lennart; Örtengren, Roland 1984-08-01 8
Jämförande studier av kolrör och dosimeter i fält vid mätning av styren, xylen och etylbensen respektive etylacetat Hagberg, Stig; Sällsten, Gerd 1983-10-01 5