Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Sköldkörtelsjukdom i Ronneby M Andersson, Eva; Scott, Kristin; Xu,YiYi; Li, Ying; S Olsson, Daniel; Fletcher, Tony; Jakobsson, Kristina 2019-06-28 2019:1
Miljömedicinsk bedömning av PCB-förorenad mark i bostadsområdet Hulan, Lerums kommun Almerud, Pernilla; Paldanius, Annika; Wastensson, Gunilla 2019-04-15
Miljö och hälsa i Västra Götaland och Halland 2018 Andersson, Eva M; Wastensson, Gunilla; Johannesson, Sandra; Ögren, Mikael; Almerud, Pernilla; Holm, Mathias; Sällsten, Gerd; Molnár, Peter; Hammarstrand, Sofia 2018-04-16
Monitoring of POPs in human milk from Stockholm and Gothenburg, 1972-2015 Nyberg, Elisabeth; Aune, Marie; Awad, Raed; Benskin, Jon; Bergh, Arpi; Bignert, Anders; Dahlgren, Henrik; Danielsson, Sara; de Wit, Cynthia; Egebäck, Anna-Lena; Ek, Caroline; Eriksson, Ulla; Kruså, Martin; Näslund, Matilda; Sällsten, Gerd 2017-09-01
Technical Report – Half-lives of PFOS, PFHxS and PFOA after end of exposure to contaminated drinking water Li, Ying; Musc, Daniel; Scott, Kristin; Lindh, Christian; Tallving, Pia; Flethcer, Tony; Jakobsson, Kristina 2017-05-31 2017:2
Insamling och kemisk analys av miljöfororeningar i svensk modersmjölk-Resultat från 2008-2010 Bergman, Åke; Hovander, Lotta; Sundström, Maria; Athanassiadis, Joannis; Athanasiadou, Maria; Sällsten, Gerd; Bignert, Anders; Nyberg, Elisabeth 2010-11-24
Halten av miljöföroreningen PFOS i blodserum hos personer som konsumerat fisk från Ingsjöarna Hovgard, Annika; Lindh, Christian H; Jönsson, Bo AG; Barregård, Lars 2009-12-08