Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Sotares psykosociala arbetsmiljö Kristina Aurelius 2024-04-24 181
Hälsobygget: En fallstudie för att minska damning i arbetet på Västlänken Kristina Aurelius, Anders Pousette 2023-10-05 178
Sjuksköterskors och undersköterskors upplevelser av att arbeta på en infektionsavdelning under Covid-19-pandemin Kristina Gyllensten, Leo Stockfelt, Annika Paldanius, Andrei Popa, Linda Långsved, Cecilia Lundmark, Stefan Oliv 2023-06-16 176
Arbetsrelaterad död i Västra Götaland och Halland – en lägesbeskrivning och förslag till åtgärder Harari Thuresson, Florencia; Andersson, Eva M; Holm, Alexander; Andersson, Eva; Eriksson, Helena; Wallin, Maria; Edlund, Maria; Torén, Kjell; Almstrand, Ann-Charlotte; Holm, Mathias; Dahlman Höglund, Anna 2022-06-21
Hälsobygget-En fallstudie för att minska lastbilschaufförers stress Gyllensten, Kristina 2022-04-06 174
Arbetsrisker, livsvillkor och bristande tillgång till information – En intervjustudie bland utlandsfödda arbetare i högriskyrken för covid-19 Söderberg, Mia; Swaid, Juhaina; Jakobsson, Kristina; Magnusson, Maria; Rosengren, Annika 2021-10-13 2021:2
Hållbart arbetsliv i bilindustrin: Vikten av psykosociala faktorer, kön och yrke Gyllensten, Kristina; Torén, Kjell; Hagberg, Mats; Söderberg, Mia 2020-11-24 2020:5
Ohälsa bland undersköterskor, sjukvårdsbiträden med flera i Sverige – Statistisk rapport Noor Baloch, Adnan; Hagberg, Mats; Gyllensten, Kristina 2020-01-24 164
Hälsobygget: En fallstudie för att förbättra organisatoriskt och socialt systematiskt arbetsmiljöarbete Gyllensten, K 2020-01-22 163
Hur lärares psykosociala arbetsmiljö påverkas av deltagande i ett projekt for att förebygga kränkningar i skolan – en kvalitativ studie Gyllensten, Kristina; Karlsson, Sara 2018-12-11 162
UngVUXEN 10-årsuppföljning Work Ability Young Adults Ahlstrand, Christina; Noor Baloch, Adnan; Gyllensten, Kristina; Gustafsson, Ewa; Thomée, Sara; Hagberg, Mats 2018-06-29 159
Utprovning av gränsvärden för Snabbtest -Behov av återhämtning efter arbetet version 1 utveckling av ett webbinstrument Wentz, Kerstin; Sluiter, Judith; Hagberg, Mats; Pousette, Anders 2018-02-19 158
En rapport om studiemiljö, stress och hälsa bland Sahlgrenska akademins studenter Söderberg, Mia; Wastensson, Gunilla; Eriksson, Helena; Torén, Kjell 2017-10-02 2017:5
Arbetstidsförkortning för sjuksköterskor och undersköterskor på en operationsavdelning: En kvalitativ studie Gyllensten, Kristina; Anderson, Gunnar; Muller, Helena 2017-05-16 157
Mobilanvändning och psykisk hälsa – en litteraturöversikt Thomée, Sara 2017-04-13 156
Organisationsklimat för högt luftfartsskydd vid flygplatsarbete Björk, Kenneth; Pousette, Anders; Törner, Marianne; Vega-Matuszczyk, Josefa 2015-11-01 2015:3
Utprovning och anpassning till svenska förhållanden av två återhämtningsinstrument Wentz, Kerstin; Gyllensten, Kristina 2015-06-23 153
Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg Forsell, Karl; Eriksson, Helena; Järvholm, Bengt; Andersson, Eva; Lundh, Monica; Nilsson, Ralf 2015-04-01 151
Validitets- och reliabilitetstestning av kortversioner av Krav, Kontroll, Socialt Stöd och Effort-Reward Imbalance Stefan, Anna; Thomée, Sara; Ekman, Anna; Eklöf, Mats; Andrén, Mats; Hagberg, Mats 2014-02-24 148
Säkerhetsklimat i vård och omsorg Eklöf, Mats; Larsman, Pernilla; Pousette, Anders; Törner, Marianne 2013-04-01 2013:1
Kartläggning av framgångsrik praxis för bedömning och behandling av psykisk ohälsa inom primärvården Lindgren, Åsa 2012-04-17 139
Utformning av ett webbaserat verktyg för stresshantering Lindgren, Åsa; Tengelin, Ellinor; Dellve, Lotta 2012-02-01 137
Arbetshälsa i Västra Götaland och Halland 2010 Brisman, Jonas; Hagberg, Mats 2011-09-01 136
Sammanfattningar av projektarbeten. Företagsläkarkursen Väst 2010/2011 Brisman, Jonas; Hagberg, Mats 2011-05-01 135
Arbetsförmåga och fysisk och psykosocial exponering i arbetet bland unga vuxna Palmerud, Gunnar; Hagberg, Mats 2010-06-01 128