Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Arbetsrelaterad död i Västra Götaland och Halland – en lägesbeskrivning och förslag till åtgärder Harari Thuresson, Florencia; Andersson, Eva M; Holm, Alexander; Andersson, Eva; Eriksson, Helena; Wallin, Maria; Edlund, Maria; Torén, Kjell; Almstrand, Ann-Charlotte; Holm, Mathias; Dahlman Höglund, Anna 2022-06-21
Arbetsrisker, livsvillkor och bristande tillgång till information – En intervjustudie bland utlandsfödda arbetare i högriskyrken för covid-19 Söderberg, Mia; Swaid, Juhaina; Jakobsson, Kristina; Magnusson, Maria; Rosengren, Annika 2021-10-13 2021:2
Airdrome Aviation Safety Climate Questionnaire (ADASCQ). Utveckling av enkätinstrument för att mäta organisationsklimat för hög flygsäkerhet vid flygplatsarbete. Törner, Marianne; Pousette, Anders; Vega-Matuszczyk, Josefa; Björk, Kenneth 2017-05-25 2017:1
Organisationsklimat för högt luftfartsskydd vid flygplatsarbete Björk, Kenneth; Pousette, Anders; Törner, Marianne; Vega-Matuszczyk, Josefa 2015-11-01 2015:3
Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg Forsell, Karl; Eriksson, Helena; Järvholm, Bengt; Andersson, Eva; Lundh, Monica; Nilsson, Ralf 2015-04-01 151
Organisationsklimat för hälsa, säkerhet, innovation och effektivitet. Slutrapport Eklöf, Mats; Hemlin, Sven; Larsman, Pernilla; Pousette, Anders; Törner, Marianne 2015-03-01 2015:1
Säkerhetsklimat i vård och omsorg Eklöf, Mats; Larsman, Pernilla; Pousette, Anders; Törner, Marianne 2013-04-01 2013:1
Arbetshälsa i Västra Götaland och Halland 2010 Brisman, Jonas; Hagberg, Mats 2011-09-01 136
Högre säkerhet i livsmedelsindustrin. Ett interventionsprojekt för bättre säkerhetsklimat Eklöf, Mats; Pousette, Anders; Stave, Christina; Törner, Marianne 2011-05-02 2011:5
En kartläggning av ljudmiljön och personalhälsa i Stenungsunds förskoleklasser och årskurserna 1-3 Nielsen, Katrin; Persson Waye, Kerstin 2010-03-01 132
Lantbrukares syn på risker och säkerhet i arbetsmiljön-ett genusperspektiv Stave, Christina; Zachau, Gunilla; Löve, Jesper; Dellve, Lotta 2009-10-01 125
Företagsläkarkursen Väst 2003/2004. Sammanfattningar av projektarbeten Brisman, Jonas; Ahlborg, Gunnar; Hagberg, Mats 2005-10-01 108
Delaktighet och struktur i systematiskt arbetsmiljöarbete Dellve, Lotta; Skagert, Katrin; Eklöf, Mats 2004-12-01 107
Emission av oljeaerosol med minimalsmörjningsteknik vid metallbearbetning Lillienberg, Linnea; Pfeifer, Annette; Sköld, Rolf 2004-10-01 105
Olycksfallsskador/symtom bland Försvarsmaktens dykare Hagberg, Mats; Grönkvist, Hans; Örnhagen, Hans 2004-03-01 103
Övergång till 12-timmarsskift vid ett kemiföretag. Utvärdering och uppföljning av attityder, hälsa och skiftrelaterade besvär Nordling Nilson, Linda; Barregård, Lars 2003-10-01 100
Företagsläkarkursen Väst 2002/2003. Sammanfattningar av projektarbeten Brisman, Jonas; Ahlborg, Gunnar; Hagberg, Mats 2003-10-01 102
Förebyggande av dykrelaterade olycksfallsskador-en undersökning av dykledare, divemasters och dykinstruktörer Hagberg, Mats; Örnhagen, Hans; Ahlstrand, Christina; Karlberg, Catarina; Wass, Kristina 2002-03-01 94
Olycksskador hos dykledare/dykinstruktörer Sansone, Mikael 1999-04-01 72