Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Miljömedicisk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrshögar i Västra Götaland Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2004-02-27
Miljömedicinskt remissyttrande om lågfrekvent buller i Ulvesund, Uddevalla kommun Larsson, Erik 2004-02-18
Miljömediciskt yttrande angående salmonellasmitta i fodervaror och risken för allmänheten Larsson, Erik 2004-02-18
Miljömedicinskt remissyttrande om hästhållning i detaljplansärende, Lerums kommun Larsson, Erik 2004-01-30
Kadmiumexponering och markörer för njurpåverkan hos yngre kvinnor i Västsverige Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2003-12-17
Inverkan av vedeldning på exponeringen för bensen, 1,3-butadien, formaldehyd och acetaldehyd Gustafson, Pernilla; Barregård, Lars; Strandberg, Bo; Johannesson, Sandra; Sällsten, Gerd 2003-12-16
Allmänbefolkningens exponering frö bensen, toluen och xylen – personlig exponering, individrelaterade stationära mätningar och bakgrundsmätningar i Göteborg Sällsten, Gerd; Ljungkvist, Göran; Barregård, Lars 2003-12-16
Kadmiumexponering och markörer för njurpåverkan hos medelålders kvinnor i Västsverige Barregård, Lars; Sällsten, Gerd; Nyström, Lena 2003-11-17
Resurser och hälsa. Ledares föreställningar om möjligheter och vägar att påverka anställdas hälsa och Skagert, Katrin; Dellve, Lotta; Håkansson, Kristina 2003-11-01 101
Miljömedicinskt remissyttrande om luktstörningar från värphönsanläggningar, Lidköpings kommun Larsson, Erik 2003-10-29
Övergång till 12-timmarsskift vid ett kemiföretag. Utvärdering och uppföljning av attityder, hälsa och skiftrelaterade besvär Nordling Nilson, Linda; Barregård, Lars 2003-10-01 100
Företagsläkarkursen Väst 2002/2003. Sammanfattningar av projektarbeten Brisman, Jonas; Ahlborg, Gunnar; Hagberg, Mats 2003-10-01 102
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken av Elmo Leather AB Sällsten, Gerd 2003-09-05
Musiker-Riskfaktorer för värk i rörelseorganen, öronsus (tinnitus) och hörselnedsättning Thiringer, Gunnmar; Brandström, Lars; Karlberg, Catarina; Olsson, Lars; Hagberg, Mats 2003-08-01 99
Miljömedicinskt yttrande angående kontaminerad mark i Sandliden, Bohus 030709 Sällsten, Gerd 2003-07-09
Miljömedicinskt yttrande angående bostadsområden i anslutning till stall och hästhagar, Bollebygds kommun Gerhardsson, Lars 2003-05-20
Unga IT-användare. Deltapport I:Metodbeskrivning för webb-baserad enkätundersökning Herloff B, Ahlborg G, Ahlstrand C, Dellve L, Edlund M, Eklöf M, Glise K, Godenius P, Gustafsson E, Karlberg C, Nilsson R. Wahlström J, Wedberg U, Hagberg M 2003-05-01 98
Miljömedicinskt yttrande angående Comhat-Provexa AB Sällsten, Gerd 2003-01-13
Ansökan om miljöfarlig verksamhet vid Perstorp Oxo AB Sällsten, Gerd 2002-12-19
Ridverksamhet i Nödinge Barregård, Lars 2002-12-09
Exponering för köldmedier och oljor och risk för influensaliknande symtom, ledbesvär och luftvägsjukdom Lillienberg, Linnea; Ahlborg, Björn; Ahlborg, Gunnar; Anundi, Helena; Blixt, Pernilla; Dahlman-Höglund, Anna; Edling, Christer; Godenius Per; Hagberg, Mats; Karlberg, Cataring; Pfeifer, Annette; Torén, Kjell; Uddenfeldt, Monica 2002-10-01 97
Miljömedicinsk bedömning av M 213-01, Ansökan från termisk resursåtervinning Uddevalla AB om tillstånd enligt miljöbalken att uppföra anläggning för omhändertagande av farligt avfall i Uddevalla kommun Barregård, Lars 2002-09-16
Utveckling av en enkel metod för skattning av kreativt beteende samt kreativt arbets- och studieklimat Eklöf, Mats 2002-09-01 96
Riskbedömning för VOC-utsläpp från Moelven List AB, Lovene, Lidköpings kommun Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2002-04-26
Vibrationsexponering vid användning av ortopedikirurgisågar Burström, Lage; Hagberg, Mats; Jonsson, Per 2002-04-01 95