Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Ridverksamhet i Nödinge Barregård, Lars 2002-12-09
Exponering för köldmedier och oljor och risk för influensaliknande symtom, ledbesvär och luftvägsjukdom Lillienberg, Linnea; Ahlborg, Björn; Ahlborg, Gunnar; Anundi, Helena; Blixt, Pernilla; Dahlman-Höglund, Anna; Edling, Christer; Godenius Per; Hagberg, Mats; Karlberg, Cataring; Pfeifer, Annette; Torén, Kjell; Uddenfeldt, Monica 2002-10-01 97
Miljömedicinsk bedömning av M 213-01, Ansökan från termisk resursåtervinning Uddevalla AB om tillstånd enligt miljöbalken att uppföra anläggning för omhändertagande av farligt avfall i Uddevalla kommun Barregård, Lars 2002-09-16
Utveckling av en enkel metod för skattning av kreativt beteende samt kreativt arbets- och studieklimat Eklöf, Mats 2002-09-01 96
Riskbedömning för VOC-utsläpp från Moelven List AB, Lovene, Lidköpings kommun Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2002-04-26
Vibrationsexponering vid användning av ortopedikirurgisågar Burström, Lage; Hagberg, Mats; Jonsson, Per 2002-04-01 95
Vibrationsexponering vid användning av ortopedkirurgisågar Burström, Lage; Hagberg, Mats; Jonsson, Per; 2002-04-01 95
Förebyggande av dykrelaterade olycksfallsskador-en undersökning av dykledare, divemasters och dykinstruktörer Hagberg, Mats; Örnhagen, Hans; Ahlstrand, Christina; Karlberg, Catarina; Wass, Kristina 2002-03-01 94
Nervskador hos datoranvändare Hagberg, Mats; Andrén, Ann-Britt; Edblom, Micael; Ekman, Anna; Hållander, Anna-Karin; Jacobson, Helena; Karlberg, Catarina; Karlsson, Eva; Sjödin, Birgitta; Stålmann, Agneta; Tenenbaum, Artur; Wallin, Gunnar 2002-02-01 93
Riskbedömning av reproduktionsstörningar vid arbete inom massa- och pappersindustrin Ahlborg, Gunnar; Andersson, Eva; Hagberg, Stig 2001-12-01 91
Förekomst av hjärntumörer, särskilt maligna gliom, bland män inom pappers- och massaindustrin Andersson, Eva; Hagberg, Stig; Nilsson, Ralf; Torén, Kjell 2001-12-01 92
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft-personlig exponering, individrelaterade stationära mätningar och bakgrundsmätningar i Göteborg 2000 Sällsten, Gerd; Björklund, Jonas; Johansson, Olof; Melin, Jens; Lindahl, Roger; Loh, Carina; Östman, Conny; Barregård, Lars 2001-11-01 90
Livskvalitet hos läkare i relation till kön, ålder och arbetsplats Glise, Kristina; Benson-Dahlgren, Lena; Hagberg, Mats; Karlberg, Catarina 2001-10-01 88
Testikelcancer inom pappers- och massaindustrin. Resultat från en Cancermiljöregisterstudie Andersson, Eva; Nilsson, Ralf; Torén, Kjell 2001-10-01 89
Vedrök i Hagfors – Resultat från en undersökning av besvärsförekomst samt resultat från stationära mätningar av luftföroreningar Sällsten G; Andersson C; Lidén, E; Johansson, O; Barregård, L 2001-08-20
Exponering för oljor och kemikalier i maskinrum-inventering och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö. Delrapport 3: Åtgärdsinriktade mätningar ombord på 5 fartyg Nordlinger, Rolf; Nilsson, Ralf; Ahlquist, Jan-Owe; Morgan, Ulf 2001-08-01 87
Feedback som verktyg för bättre fysisk och psykosocial arbetsmiljö för datoranvändare Eklöf, Mats; Hagberg, Mats; Hansson Risberg, Eva; Wigaeus Tornqvist, Eva; Toomingas, Allan 2001-04-01 85
Datorarbete i Sveriges sysselsatta befolkning. Utveckling samt samband mellan bundna arbeten, stressiga arbeten, arbeten med dålig arbetsledning och hälsa Ekman, Anna; Andersson, Alf; Hagberg, Mats; Wigaeus Tornqvist, Ewa 2001-04-01 86
Vedrök i Hagfors-befolkningens exponering för luftföroreningar vintern 2000 Loh, Carina; Andersson, Cecilia; Ferm, Martin, Ljungkvist, Göran; Lindahl, Roger; Barregård, Lars; Sällsten, Gerd 2001-03-01 83
Frisörer-yrkeshygienisk utredning. Arbetsmiljö på frisörsalonger med inriktning på ventilation och exponering för persulfater Lillienberg, Linnea; Dahlman-Höglund, Anna 2001-03-01 84
Prestationsnedsättning i arbetet hos datoranvändare, orsakad av besvär i rörelseorganen Hagberg, Mats; Toomingas, Allan; Wigaeus Tornqvist, Eva 2001-02-01 82
Exponering i tandvårdsmiljö för flyktiga akrylater Hagberg, Stig; Ljungkvist, Göran; Barregård, Lars 2000-11-01 81
Skiftarbete och väntetid till graviditet Ahlborg, Gunnar; Bodin, Lennart; Bryngelsson, Ing-Liss; Östlund, Ingrid; Warg, Lars-Erik; Hellsing, Anna-Lisa; Berg, Peter 2000-09-01 80
Arbetsskadeincidens i äldreomsorgen. En studie av vårdbiträden och undersköterskor 1994-1998 inom privat och kommunal omsorg om äldre och funktionshindrade Dellve, Lotta; Allebeck, Peter; Bengtsson, Börje; Ekman, Anna; Hagberg, Mats; Hansson, Tommy; Herloff, Birgitta; Carlberg, Catarina; Lagerström, Monica; Lindén, Arvid 2000-08-01 79
Samband mellan konsumtion av insjöfisk och kvicksilverbelastning hos personer utan amalgamfyllningar Andersson, Cecilia; Sällsten, Gerd; Schütz, Andrejs; Barregård, Lars 2000-03-01 78