Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Feedback som verktyg för bättre fysisk och psykosocial arbetsmiljö för datoranvändare Eklöf, Mats; Hagberg, Mats; Hansson Risberg, Eva; Wigaeus Tornqvist, Eva; Toomingas, Allan 2001-04-01 85
Datorarbete i Sveriges sysselsatta befolkning. Utveckling samt samband mellan bundna arbeten, stressiga arbeten, arbeten med dålig arbetsledning och hälsa Ekman, Anna; Andersson, Alf; Hagberg, Mats; Wigaeus Tornqvist, Ewa 2001-04-01 86
Vedrök i Hagfors-befolkningens exponering för luftföroreningar vintern 2000 Loh, Carina; Andersson, Cecilia; Ferm, Martin, Ljungkvist, Göran; Lindahl, Roger; Barregård, Lars; Sällsten, Gerd 2001-03-01 83
Frisörer-yrkeshygienisk utredning. Arbetsmiljö på frisörsalonger med inriktning på ventilation och exponering för persulfater Lillienberg, Linnea; Dahlman-Höglund, Anna 2001-03-01 84
Prestationsnedsättning i arbetet hos datoranvändare, orsakad av besvär i rörelseorganen Hagberg, Mats; Toomingas, Allan; Wigaeus Tornqvist, Eva 2001-02-01 82
Exponering i tandvårdsmiljö för flyktiga akrylater Hagberg, Stig; Ljungkvist, Göran; Barregård, Lars 2000-11-01 81
Skiftarbete och väntetid till graviditet Ahlborg, Gunnar; Bodin, Lennart; Bryngelsson, Ing-Liss; Östlund, Ingrid; Warg, Lars-Erik; Hellsing, Anna-Lisa; Berg, Peter 2000-09-01 80
Arbetsskadeincidens i äldreomsorgen. En studie av vårdbiträden och undersköterskor 1994-1998 inom privat och kommunal omsorg om äldre och funktionshindrade Dellve, Lotta; Allebeck, Peter; Bengtsson, Börje; Ekman, Anna; Hagberg, Mats; Hansson, Tommy; Herloff, Birgitta; Carlberg, Catarina; Lagerström, Monica; Lindén, Arvid 2000-08-01 79
Samband mellan konsumtion av insjöfisk och kvicksilverbelastning hos personer utan amalgamfyllningar Andersson, Cecilia; Sällsten, Gerd; Schütz, Andrejs; Barregård, Lars 2000-03-01 78
Bensenexponering hos allmänbefolkningen i Göteborg 1999 Barregård, Lars; Nordlinder, Rolf; Ljungkvist, Göran; Söderholm, Anna; Wahlström, Dan 1999-12-01 77
Handslaget – våld bland gymnasieelever Ehrenström, Lena; Herloff, Birgitta 1999-09-01 76
Exponering för oljor och kemikalier i maskinrum Nilsson, Ralph; Nordlinder, Rolf 1999-09-01 74
Exponering för oljor och kemikalier i maskinrum Nilsson, Ralph; Nordlinder, Rolf 1999-09-01 75
Erfarenheter från undersökning av kylmontörer 1998 Barregård, Lars; Hagberg, Stig 1999-05-01 73
Olycksskador hos dykledare/dykinstruktörer Sansone, Mikael 1999-04-01 72
Kylmontörers hälsa och arbetsmiljö Ahlborg, Björn; Edling, Christer; Hagberg, Mats; Hagberg, Stig 1999-02-26 70
Yrkeshygienisk bedömning av kylmontörers exponering för kemiska produkter Hagberg, Stig; Lillienberg, Linnéa 1999-01-01 71
Exponering för Bensen Barregård, Lars; Jonsson, Martina; Ljungkvist, Göran; Nordlinder, Rolf; Skoog Annika 1998-11-01 69
Bestämning av ometaboliserad bensen i urin Fogelkvist, Elisabeth; Ljungkvist, Göran; Lärstad, Monica 1998-08-01 68
Sjukfrånvaroförändringar – analys Herloff, Birgitta 1997-11-01 67
Laboratoriejämförelse mellan metoder för bestämning av etylenoxid Ljungkvist, Göran; Unosson, Henrik 1997-10-01 66
Utvärdering av metoder för mätning av etylenoxid i arbetsmiljö Ljungkvist, Göran; Unosson, Henrik 1997-09-01 65
Validering av metod för bestämning av ammoniak i luft Davnert, Linda; Ljungkvist, Göran 1997-08-01 64
Luftvägssjukdom, särskilt astma och yrke Torén, Kjell 1997-08-01 63
Kvicksilver i blod hos gravida Barregård, Lars; Sällsten, Gerd; Törnström, Gudrun 1996-11-01 62