Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Är tungmetallen kadmium en riskfaktor för bröstcancer? Andersson, Eva M; Sandsveden, Malte; Forsgard, Niklas; Sällsten, Gerd; Manjer, Jonas; Engström, Gunnar; Barregård, Lars 2021-10-06 170
En 10-årsuppföljning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2016-09-07
Kompletterande undersökning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2013-09-06
Cancersjuklighet hos oljeraffinaderianställda Nilsson, Ralph; Sällsten, Gerd; Åkerström, Magnus; Andersson Eva M; Barregård, Lars 2013-08-13
Cancerförekomst i Stenungsund 1974-2005 Axelsson, Gösta; Barregård, Lars; Sällsten, Gerd; Holmberg, Erik 2008-03-26
Incidens av hudcancer i Västra Götalands län Wallin, Maria; Wastensson, Gunilla; Andersson, Eva M 2007-12-20
Kompletterande undersökning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2007-06-04
Undersökning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2006-09-12
Miljömedicinsk bedömning av cancersjuklighet i Odensberg, Falköpings kommun Rödström, Annette; Holmberg, Erik; Barregård, Lars 2006-05-12