Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av lösningsmedel från industriområde i Ulricehamn Johannesson, Sandra 2015-10-14
Magnetfält från transformatorstationer Molnár, Peter 2015-09-21
Störning och samhällsekonomisk kostnad av vägtrafikbuller i Ljungskile Ögren, Mikael 2015-09-07
Biobank för variabilitet av miljöföroreningar i blod och urin – Variabilitetsbank vid Arbets- och miljömedicin, Göteborg Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2015-08-13
Miljömedicinsk bedömning av trafikbuller nära E6 i Kungsbacka Molnár, Peter; Sandén, Helena 2015-03-27
Miljömedicinsk bedömning av fiskkonsumtion från det kontaminerade Välenområdet i Göteborg Barregård, Lars 2014-10-09
Buller och luftföroreningar vid Solstrålens förskola, Partille kommun Ögren, Mikael; Holm, Mathias; Almerud, Pernilla; Molnár, Peter 2014-10-02
Exponering för olika luftföroreningar hos anställda och besökare på restauranger med vedeldade pizzaugnar Almerud, Pernilla; Johannesson, Sandra; Runström, Gunilla; Bergemalm Rynell, Kerstin; Strandberg, Bo 2014-09-23
Miljömedicinsk bedömning gällande PCB-förorenad mark i bostadsområdet Kobbegården 6:3, Askim Lärstad, Mona; Johannesson, Sandra 2014-06-13
Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av lösningsmedel nära en förskola i Torslanda Sandén, Helena; Johannesson, Sandra 2014-06-10
Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablerande av återvinningscentral i Svenljunga Molnàr, Peter; Ögren, Mikael 2014-05-28
Miljömedicinsk bedömning av hälsoeffekter av Västlänken i Göteborg Ögren, Mikael; Molnár, Peter; Barregård, Lars 2014-05-26
Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av lösningsmedel nära en skola i Lerum Johannesson, Sandra; Sandén, Helena 2014-04-29
Miljömedicinsk bedömning av Länsstyrelsens vägledning angående områden med rödfyr i Västra Götaland Sandén, Helena; Sällsten, Gerd 2014-03-25
Biomonitorering av kadmium i urin hos unga kvinnor med invandrarbakgrund Sällsten, Gerd; Åkerström, Magnus; Svedbom, Lisa; Lundh, Thomas; Barregård, Lars 2014-02-04
Barns miljö och hälsa i Västra Götaland 2013 Sandén, Helena; Almerud, Pernilla; Andersson, Eva M; Barregård, Lars; Molnár, Peter; Sällsten, Gerd; Tondel, Martin; Ögren, Mikael 2014-02-03
Biomonitorering av unga män med invandrarbakgrund Sällsten, Gerd; Svensson Staffan A; Svedbom, Lisa; Lundh, Thomas; Lindh, Christian; Barregård, Lars; Jönsson, Bo AG 2013-12-30
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Johannesson, Sandra; Svedbom, Lisa; Strandberg, Bo; Sällsten, Gerd 2013-11-15
Remissvar ”Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet” (SOU 2013:57) Ögren, Mikael; Barregård, Lars; Lärstad, Mona; Persson Waye, Kerstin 2013-10-11
Kompletterande undersökning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2013-09-06
Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun Ögren, Mikael 2013-08-30
Cancersjuklighet hos oljeraffinaderianställda Nilsson, Ralph; Sällsten, Gerd; Åkerström, Magnus; Andersson Eva M; Barregård, Lars 2013-08-13
Miljömedicinsk bedömning av bly i dricksvatten, Vättern Sällsten, Gerd 2013-07-02
Buller från vindkraftverket i Hyssna, Marks kommun Ögren, Mikael 2013-06-24
Miljömedicinsk bedömning av pentaklorfenoler i kontaminerad mark i Fagersanna, Sjötorp och Sundet Almerud, Pernilla; Sandén, Helena 2013-05-30