Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Kompletterande undersökning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2013-09-06
Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun Ögren, Mikael 2013-08-30
Cancersjuklighet hos oljeraffinaderianställda Nilsson, Ralph; Sällsten, Gerd; Åkerström, Magnus; Andersson Eva M; Barregård, Lars 2013-08-13
Miljömedicinsk bedömning av bly i dricksvatten, Vättern Sällsten, Gerd 2013-07-02
Buller från vindkraftverket i Hyssna, Marks kommun Ögren, Mikael 2013-06-24
Miljömedicinsk bedömning av pentaklorfenoler i kontaminerad mark i Fagersanna, Sjötorp och Sundet Almerud, Pernilla; Sandén, Helena 2013-05-30
Olägenheter till följd av petrokemisk industri i Stenungsund 2012 Gidlöf Gunnarsson, Anita; Barregård, Lars 2013-05-29
Miljömedicinskt yttrande angående vedeldad pizzeria nära bostäder i centrala Kungsbacka Almerud, Pernilla 2013-03-22
Miljömedicinsk bedömning av kontaminerad mark i Fagersanna, Sjötorp och Sundet Almerud, Pernilla; Sandén, Helena 2013-03-20
Mätning av lågfrekvent buller i Uddebo, Tranemo kommun Ögren, Mikael 2013-03-14
Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostäder och förskola i närheten av hästverksamheter i Trönninge Almerud, Pernilla 2013-01-25
Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostäder i närheten av hästverksamhet i Ytterby Johannesson, Sandra 2013-01-08
Miljömedicinsk bedömning DDT, Göingegården VI, Varbergs kommun Nilsson, Ralph 2013-01-02
Emissioner av eten till luft i Stenungsund Sällsten, Gerd; Brregård, Lars; Svensson, Annika 2012-05-29
Mätning av lågfrekvent buller i Gråbo Ögren, Mikael 2012-05-02
Bullerstörning vid återvinningsplats i Torslanda Ögren, Mikael; Wastensson, Gunilla 2011-12-12
Miljömed bedömn av bullerstörningar från skärgårdsskjutfält Ögren, Mikael; Barregård, Lars 2011-10-03
Miljömedicinsk bedömning av blykontaminerad mark i Skårdal Skans, Bohus, Ale kommun Sällsten, Gerd 2011-09-27
Miljömedicinsk bedömning av kontaminerad mark i Bengtsfors Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2011-07-07
Bedömning av risk vid bad i Stenungsund efter utsläpp av etylenoxid Barregård, Lars; Sällsten, Gerd 2011-05-27
Miljömedicinsk bedömning av eventuell hälsorisk på grund av exponering för TBT i förorenade sediment vid Rönnängs varv, Tjörn Barregård, Lars; Tondel, Martin 2011-03-15
Miljömedicinsk bedömmning avseende närboende vid sanering av kvarteret Gräset Almerud, Pernilla; Tondel, Martin 2011-01-14
Insamling och kemisk analys av miljöfororeningar i svensk modersmjölk-Resultat från 2008-2010 Bergman, Åke; Hovander, Lotta; Sundström, Maria; Athanassiadis, Joannis; Athanasiadou, Maria; Sällsten, Gerd; Bignert, Anders; Nyberg, Elisabeth 2010-11-24
Mijömedicinsk bedömning av blykontaminerad mark i Nol Barregård, Lars 2010-08-30
Miljömedicinsk bedömning av den fysiska miljön i förskolor i Åmål och stadsdelen Härlanda i Göteborg-en metodstudie Gustafson, Pernilla; Lundahl, Annika; Barregård, Lars 2010-06-29