Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Miljömedicinsk bedömning avseende sanering av kv Ljuset Alingsås gasverk Johannesson, Sandra; Barregård, Lars 2010-06-14
Miljö och hälsa i Västra Götaland 2010 Tondel, Martin; Andersson, Eva M; Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2010-06-01
Miljömedicinskt yttrande gällande ombyggnation av Stora Fabriken, Simonsland i Borås Sällsten, Gerd 2010-05-28
Störningar från trafikbuller i ett nybyggt bostadsområde, Göteborg Myrberg, Erik 2010-05-27
Miljömedicinsk bedömning inför bostadsbyggande nära reningsverket i Lidköping Tondel, Martin 2010-04-15
Effekter av vedeldning på partikelhalter i luft i ett bostadsområde på Hisingen Molnár, Peter; Omstedt, Gunnar; Gustafson, Pernilla; Sällsten, Gerd 2010-04-13
Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation i form av hästnära boende i Lagmansholm Hovgard, Annika 2010-03-10
Kadmiumexponering och markörer för njurpåverkan hos yngre och medelålders kvinnor i Västsverige 2008 Åkerström, Magnus; Lundh, Thomas; Bergemalm Rynell, Kerstin; Barregård, Lars; Sällsten, Gerd 2010-02-01
Miljömedicinsk bedömning avseende provgrävningar på gasverkstomt i Alingsås Johannesson, Sandra; Barregård, Lars 2010-01-08
Halten av miljöföroreningen PFOS i blodserum hos personer som konsumerat fisk från Ingsjöarna Hovgard, Annika; Lindh, Christian H; Jönsson, Bo AG; Barregård, Lars 2009-12-08
Hg i hår hos gravida kvinnor i Västsverige Sällsten, Gerd; Berglund, Marika 2009-09-23
Allmänbedfolkningens exponering för bensen, toluen, xylener och naftalen i Göteborg 2006 Åkerström, Magnus; Johannesson, Sandra; Bergemalm Rynell, Kerstin; Strandberg, Bo; Sällsten, Gerd 2009-08-25
Förorenad mark vid Lödöse varv – miljömedicinsk riskbedömning Sällsten, Gerd 2009-07-09
Arbets- och miljömedicinsk bedömning av risker för allmänbefolkning och anställda i samband med ett större punktutsläpp av vinylklorid vid INEOS i november 2008 Sällsten, Gerd 2009-03-04
Partikelhalter (PM 2.5 ) och besvär av vedeldning i Gärdesområdet, Tanumshede Sällsten, Gerd; Molnár, Peter 2009-01-23
Olägenheter till följd av petrokemisk industri i Stenungsund 2008 Nielsen, Katrin; Barregård, Lars 2008-12-17
Eventuell hälsopåverkan från kor nära planerade bostadshus Forsell, Karl 2008-11-10
Miljömedicinskt yttrande angående störning i bostad från varutransporter i fastigheten Molnár, Peter 2008-08-14
Miljömedicinskt yttrande angående störning från flygtrafik Näsinge flygplats Molnár, Peter 2008-06-19
Cancerförekomst i Stenungsund 1974-2005 Axelsson, Gösta; Barregård, Lars; Sällsten, Gerd; Holmberg, Erik 2008-03-26
Personburen exonering för organiska ämnen och partiklar kopplad till stationära mätningar i Göteborg 2006 Johannesson, Sandra; Mattsson, Christian; Bergemalm Rynell, Kerstin; Strandberg, Bo; Sällsten, Gerd 2008-01-25
Incidens av hudcancer i Västra Götalands län Wallin, Maria; Wastensson, Gunilla; Andersson, Eva M 2007-12-20
Regionala skillnader i intag av persistenta organiska miljögifter hos förstföderskor i Uppsala, Göteborg och Lycksele Ankarberg, Emma; Lignell, Sanna; Glynn, Anders; Darnerud, Per Ola; Aune, Marie; Barregård, Lars; Bergdahl, Ingvar 2007-12-17
Mätningar av kvävedioxid med diffusionsprovtagare parallellt med direktvisande instrument Johannesson, Sandra; Bouma, Harald; Ferm, Martin; Sjöberg, Karin; Sällsten, Gerd 2007-10-30
Kompletterande undersökning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2007-06-04