Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Miljömedicinsk bedömning angående bulle vid Ängsblommans förskola i Kungälv Johannesson, Sandra; Molnár, Peter 2007-05-11
Barns miljö och hälsa i Västra Götaland 2006 Wastensson, Gunilla; Andersson, Eva; Barregård, Lars 2006-12-15
Undersökning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2006-09-12
Miljömedicinsk bedömning av cancersjuklighet i Odensberg, Falköpings kommun Rödström, Annette; Holmberg, Erik; Barregård, Lars 2006-05-12
Buller från fritidsbåtar. Yttrande över detaljplan för del av Hålkedalen 1:27, Strömstads kommun Larsson, Erik; Öhrström, Evy 2006-04-20
Luftföroreningar och vägtrafikbuller vid Skolvägens förskola i Ytterby Johannesson, Sandra; Barregård Lars 2005-12-06
Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun Larsson, Erik 2005-07-04
Undersökning av hypertoniförekomst vid exponering för tåg- och vägtrafikbuller i Lerum Bonde, Ellen; Öhrström, Evy; Svensson, Helena; Ängerheim, Pär; Barregård, Lars 2005-06-21
Miljömedicinskt yttrande om cirkus invid skola i Lidköpings kommun Larsson, Erik 2005-06-17
Undersökning av hälsoeffekter av buller från vägtrafik, tåg och flyg i Lerums kommun Öhtrström, Evy; Barregård, Lars; Skånberg, Ann-Britt; Svensson, Helena; Ängerheim, Pär; Holmes, Maria; Bonde, Ellen 2005-05-30
Undersökning av hälsoeffekter av buller från vägtrafik, tåg och flyg i Lerums kommun. Appendix Öhtrström, Evy; Barregård, Lars; Skånberg, Ann-Britt; Svensson, Helena; Ängerheim, Pär; Holmes, Maria; Bonde, Ellen 2005-05-30
Bullerstörningar från Åbro industriområde i Mölndals kommun Larsson, Erik 2005-02-15
Program för hälsorelaterad miljöövervakning i Västra Götalands län Wastensson, Gunilla 2005-02-11
Bullerstörning på Eklandagatan i Göteborg Larsson, Erik 2005-01-07
Miljömedicinsk utredning angående styrenutsläpp från Nimbus produktion i Mariestad AB Wastensson, Gunilla; Sällsten, Gerd 2004-12-06
Miljömedicinsk riskbedömning avseende klorerade kolväten i inomhusmiljön i Bullerbyns förskola i Varberg Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2004-11-01
Remissvar ”Förordning om riktvärden för trafikbuller” Ögren, Mikael; Barregård, Lars; Holm, Mathias 2004-09-26
Bostadsbebyggelse i kvarteret Venus, Gårda, Göteborg – en miljömedicinsk bedömning Barregård, Lars; Öhrström, Evy; Sällsten, Gerd; Wastensson, Gunilla; Holm, Mathias; Björkman, Martin; Larsson, Erik 2004-05-17
Regionalt samarbete för uppföljning av hälsorelaterade miljömål – Slutrapport Larsson, Erik; Barregård, Lars 2004-04-13
Hg i hår och blod hos gravida kvinnor i Västsverige Rödström, Annette; Barregård, Lars; Lundh, Thomas; Sällsten, Gerd 2004-02-27
Miljömedicisk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrshögar i Västra Götaland Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2004-02-27
Rapport från ljudmätningar på förskolor och skolor Lidköping och Skara 2002-2003 Bertilsson, Alf; Hagaeus, Ann-Christine; Sandqvist, Ylva; Skagelin, Karin; Björkman, Martin; Barregård, Lars 2004-02-27
Miljömediciskt yttrande angående salmonellasmitta i fodervaror och risken för allmänheten Larsson, Erik 2004-02-18
Miljömedicinskt remissyttrande om lågfrekvent buller i Ulvesund, Uddevalla kommun Larsson, Erik 2004-02-18
Miljömedicinskt remissyttrande om hästhållning i detaljplansärende, Lerums kommun Larsson, Erik 2004-01-30