Metaller och hälsa

Tid: Nästa kurs ges 4-5 mars 2020. Plats: Arbets- och miljömedicin, Medicinaregatan 16, Göteborg Pris: 5 000 kr exkl moms Kursledning: Maria Wallin, överläkare, maria.wallin@amm.gu.se Målgrupper / Behörighetskrav Kursen vänder sig till företagsläkare, ST-läkare i Arbetsmedicin eller Arbets- och miljömedicin, yrkeshygieniker, arbetsmiljöingenjörer och andra läkare i behov av fortbildning. För ST-läkare uppfyller kursen delar av … Fortsätt läsa Metaller och hälsa