Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Betydelsen av trångboddhet och låg socioekonomi för spridningen av covid-19 över tid och geografiska områden

2022-10-26

Trångboddhet, utbildning och inkomst var avgörande för hur covid-19 slog i olika delar av samhället visar en ny rapport.

Läs mer

Regional arbetshälsorapport: Arbetsrelaterad död i Västra Götaland och Halland

2022-06-21

Den regionala arbetshälsorapporten "Arbetsrelaterad död i Västra Götaland och Halland" redogör för hur många i dessa regioner som avlider av arbetsrelaterade orsaker, samt vilka exponeringar som kan minskas och på vilket sätt.

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar