Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Ny studie undersöker påverkan på små luftvägar och arbetsförmåga hos personer som haft covid-19 – Deltagare sökes!

2021-12-10

I COWAS-studien undersöks hur immunförsvaret påverkas i de små luftvägarna efter covid-19 och hur arbetsmiljön påverkar riskerna för långvariga luftvägsproblem.

Läs mer

Arbeta säkert med grafen

2021-12-10

I ett projekt finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas har AMM Göteborg varit med och tagit fram råd om hur man kan arbeta säkert med grafen. Grafen är ett tvådimensionellt nanomaterial med unika egenskaper...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar