Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Regional miljöhälsorapport för Västra Götaland 2021

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) har publicerat den regionala miljöhälsorapporten, "Barns miljö och hälsa i Västra Götaland 2021".

Läs mer

Bestämning av dieselavgaser mätt som elementärt kol, EC

2021-09-13
Okategoriserade

Från 2023 bedöms gränsvärdet för dieselexponering genom mätning av elementärt kol (EC). AMM har införskaffat instrument för mätningar av organiskt (OC) och elementärt kol.

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar