Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Miljömedicinskt centrum träffade politiska nämnder och tjänstemän i Mölndal för att diskutera strålning och buller

2024-05-23
Okategoriserade

Förra veckan besökte Miljömedicinskt centrum (VMC) Mölndals stads där Bygg- och miljöförvaltningen, samt byggnadsnämnden och miljönämnden hade en förvaltningsdag. Vi blev inbjudna för att hålla en diskussionsföreläsning om Elektromagnetiska fält, Buller i samhällsplaneringen och...

Läs mer

Ny rapport om sotares psykosociala arbetsmiljö

2024-04-24
Okategoriserade

Syftet med projektet var att undersöka psykosocial exponering och stress bland sotare. Enkätundersökningen utfördes i Västra Götalandsregionen, Värmlands län, Örebro län, Hallands län och Jönköpings län. Resultaten indikerar att sotarna som deltog verkar trivas...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar