Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Serviceyrken med hög utsatthet under pandemin

Covid-19 är överrepresenterad i flera yrkesgrupper kännetecknade av låg lön, låga utbildningskrav och hög andel utlandsfödda arbetare. En ny studie undersöker arbetsfaktorer och livsvillkor som kan utgöra smittorisker bland utlandsfödda i sådana yrkesgrupper.

Läs mer

Regional miljöhälsorapport för Västra Götaland 2021

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) har publicerat den regionala miljöhälsorapporten, "Barns miljö och hälsa i Västra Götaland 2021".

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar