Välkommen till AMM!

Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön, bland annat kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Läs mer om oss

Nyheter

Vibrationsexponering och besvärsförekomst inom ett företag i rivningsbranschen

2022-05-09

Arbets- och Miljömedicin i Göteborg har under senare år utrett ett flertal patienter med frågeställningen vibrationsskada som arbetat inom rivningsbranschen. Arbetet innebär ofta omfattande användning av vibrerande verktyg, men är även ett arbete med...

Läs mer

Orienterande mätning av bly i luft och blod på en skyttebiograf

2022-05-09

Arbets- och miljömedicin i Göteborg har genomfört mätningar av bly och respirabelt damm i luft på en skyttebiograf, en inomhusskjutbana där personer skjuter med skarpladdad ammunition mot en bioduk. Mätningarna utfördes personburet på personal...

Läs mer
Se fler nyheter

Utbildningar

Vi ger högskolekurser på både grund- och avancerad nivå. Vi håller också flera uppdragsutbildningar samt kortare kurser och utbildningsdagar riktade till yrkesverksamma inom till exempel företagshälsovård samt miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om utbildningar