Ansamling av cancerfall – Hur utreder vi?

Arbets- och miljömedicin blir ofta ombedda att hjälpa till vid utredningen av ansamlingar av cancerfall på arbetsplatser eller i kommuner. Faktabladet beskriver hur en sådan utredning kan gå till.

Categories: