Byggnadsrelaterad ohälsa

Faktabladet behandlar i första hand ospecifika hälsoproblem som kan misstänkas ha samband med brister i inomhusmiljön, t ex ögon- och luftvägssymtom, hudsymtom, trötthet eller huvudvärk.

Categories: