Hälsoeffekter av luftföroreningar

Luftföroreningar är en av de största hälsoriskerna i miljön. I detta faktablad sammanfattas kort vad man vet om hälsoeffekter av luftföroreningar, med fokus på miljön i Sverige och Västra Götaland.

Categories: