Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Barns miljö och hälsa i Västra Götaland 2021 Andersson, Eva M; Wastensson, Gunilla; Almerud, Pernilla; Holm, Mathias; Johannesson, Sandra; Ögren, Mikael; Stockfelt, Leo; Molnár, Peter; Hammarstrand, Sofia; Gyllensten, Kristina 2021-09-13
Hovslagares exponering för rök, buller och belastningsergonomi Dahlman-Höglund, Anna; Ögren, Mikael; Oliv, Stefan 2021-03-26 168
Beräkning av maximal bullernivå med CNOSSOS EU Ögren, Mikael; Genell, Anders; Gustafson, Andreas 2021-01-28
Vibrationsexponering och besvärsförekomst inom ett företag i rivningsbranschen Ersson, Per; Gustafsson, Ewa 2020-12-11 169
Mätning av vinyltoluen vid relining med polyesterplast och miljömedicinsk bedömning för boende Johannesson, Sandra; Almerud, Pernilla 2020-11-30
Hållbart arbetsliv i bilindustrin: Vikten av psykosociala faktorer, kön och yrke Gyllensten, Kristina; Torén, Kjell; Hagberg, Mats; Söderberg, Mia 2020-11-24 2020:5
Climate and Health: a summary of knowledge Fagerberg, Björn; Forsberg, Bertil; Hammarstrand, Sofia; Maclachlan, Laura; Nilsson, Maria; Olin, Anna-Carin 2020-09-29 2020:7
Kvartsexponering och luftvägspåverkan hos snickare inom byggnadsindustrin Klang, Therese; Runström Eden; Gunilla; Andersson, Marianne; Wallin, Maria; Friberg, Helen; Claesson, Annika; Noor Baloch, Adnan; Olin, Anna-Carin 2020-08-31 167
Sotares exponering för sot (black carbon) Klang, Therese; Tinnerberg, Håkan 2020-07-17 166
Klimat och hälsa: en kunskapssammanställning Fagerberg, Björn; Forsberg, Bertil; Hammarstrand, Sofia; Maclachlan, Laura; Nilsson, Maria; Olin, Anna-Carin 2020-06-05 2020:3
Underlag för information om covid-19 vid trångboddhet och flergenerationsboende Jakobsson, Kristina; Al-Nahar, Lina; Jakobsson, Eskil; Hansson, Erik; Magnusson, Maria; Frey, Bodil; Albin, Maria 2020-04-23 2020:2
Covid-19 i trångbodda förorter och på äldreboende Hansson, Erik; Jakobsson, Kristina 2020-04-16 2020:1
Miljömedicinsk bedömning angående markföroreningar i centrala Göteborg inför nybyggnation av förskola Johannesson, Sandra; Wastensson, Gunilla 2020-03-31
Ozon i ventilationskanaler, inomhusmiljö och hälsoeffekter Almerud, Pernilla; Andersson, Eva; Brisman, Jonas; Tinnerberg, Håkan; Wramdemark, Åsa 2020-03-27 165
Hälsorelaterad miljöövervakning – biomonitorering av kadmium i urin hos svenska och utländska kvinnor Kippler, Maria; Broberg, Karin; Wennberg, Maria; Hovgard, Annika; Sällsten, Gerd; Lundh, Thomas; Assarsson, Eva 2020-02-14
Miljömedicinsk bedömning angående DDT och andra markföroreningar på en fastighet i Falkenbergs kommun inför nybyggnation av förskola Johannesson, Sandra; Wastensson, Gunilla 2020-02-13
Metallhalter i blod hos svenska barn och ungdomar i undersökningen Riksmaten ungdom 2016-17 Almerud, Pernilla; Lignell, Sanna; Andersson, Eva M; Lundh, Thomas; Zamaratskaia, Galia; Sällsten, Gerd; Lindroos, Anna-Karin 2020-02-03
Ohälsa bland undersköterskor, sjukvårdsbiträden med flera i Sverige – Statistisk rapport Noor Baloch, Adnan; Hagberg, Mats; Gyllensten, Kristina 2020-01-24 164
Hälsobygget: En fallstudie för att förbättra organisatoriskt och socialt systematiskt arbetsmiljöarbete Gyllensten, K 2020-01-22 163
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i Ronneby Xu, Yiyi; Li, Ying; Scott, Kristin; Lindh, Christian; Jakobsson, Kristina; Fletcher, Tony; Ohlsson, Bodil; M Andersson, Eva 2019-12-16 2019:3
Sömnstörning av stomljud från tågtrafik i tunnel Ögren, Mikael; Sandström, Loisa; Jerson, Tomas; Persson Waye, Kerstin 2019-10-28 2019:2
Sköldkörtelsjukdom i Ronneby M Andersson, Eva; Scott, Kristin; Xu,YiYi; Li, Ying; S Olsson, Daniel; Fletcher, Tony; Jakobsson, Kristina 2019-06-28 2019:1
Riskbedömning av förhöjda halter av bensen i inomhusluft på arbetsplats på grund av naturgasläcka Almerud, Pernilla; Johannesson, Sandra; Potter, Annika; Brisman, Jonas; Holm, Mathias 2019-06-27
Hälsoeffekter i Västra Gotaland och Sverige till följd av luftföroreningar från sjöfarten i Östersjön Ekström, Alicia; Molnár, Peter; Barregård, Lars; Stockfelt, Leo 2019-06-10
Grönska i relation till hälsa – En översikt samt studie i Göteborg, med inriktning på grönskans effekter på hälsotillstånd och bullerstörning Paldanius, Annika; Andersson, Eva M; Ögren, Mikael; Molnár, Peter; Holm, Mathias 2019-05-09