Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Miljömedicinsk bedömning angående markföroreningar i centrala Göteborg inför nybyggnation av förskola Johannesson, Sandra; Wastensson, Gunilla 2020-03-31
Miljömedicinsk bedömning angående DDT och andra markföroreningar på en fastighet i Falkenbergs kommun inför nybyggnation av förskola Johannesson, Sandra; Wastensson, Gunilla 2020-02-13
Miljömedicinsk bedömning av PCB-förorenad mark i bostadsområdet Hulan, Lerums kommun Almerud, Pernilla; Paldanius, Annika; Wastensson, Gunilla 2019-04-15
Miljömedicinsk bedömning av ferrokromslagg på några allmänna platser i Trollhättan Johannesson, Sandra; Wastensson, Gunilla 2017-07-05
Miljömedicinsk bedömning av klorerade lösningsmedel i dricksvatten från nedlagd kemtvätt i Skäggered, Lindome Holm, Mathias; Almerud, Pernilla 2016-11-29
Miljömedicinsk bedömning av kontaminerad mark på platser för påskfyrar i Öckerö kommun Wilde, Karin; Johannesson, Sandra; Sandén, Helena 2016-03-15
Miljömedicinsk bedömning av fiskkonsumtion från det kontaminerade Välenområdet i Göteborg Barregård, Lars 2014-10-09
Miljömedicinsk bedömning gällande PCB-förorenad mark i bostadsområdet Kobbegården 6:3, Askim Lärstad, Mona; Johannesson, Sandra 2014-06-13
Miljömedicinsk bedömning av Länsstyrelsens vägledning angående områden med rödfyr i Västra Götaland Sandén, Helena; Sällsten, Gerd 2014-03-25
Miljömedicinsk bedömning av bly i dricksvatten, Vättern Sällsten, Gerd 2013-07-02
Miljömedicinsk bedömning av pentaklorfenoler i kontaminerad mark i Fagersanna, Sjötorp och Sundet Almerud, Pernilla; Sandén, Helena 2013-05-30
Miljömedicinsk bedömning av kontaminerad mark i Fagersanna, Sjötorp och Sundet Almerud, Pernilla; Sandén, Helena 2013-03-20
Miljömedicinsk bedömning DDT, Göingegården VI, Varbergs kommun Nilsson, Ralph 2013-01-02
Miljömedicinsk bedömning av blykontaminerad mark i Skårdal Skans, Bohus, Ale kommun Sällsten, Gerd 2011-09-27
Miljömedicinsk bedömning av kontaminerad mark i Bengtsfors Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2011-07-07
Miljömedicinsk bedömning av eventuell hälsorisk på grund av exponering för TBT i förorenade sediment vid Rönnängs varv, Tjörn Barregård, Lars; Tondel, Martin 2011-03-15
Miljömedicinsk bedömmning avseende närboende vid sanering av kvarteret Gräset Almerud, Pernilla; Tondel, Martin 2011-01-14
Mijömedicinsk bedömning av blykontaminerad mark i Nol Barregård, Lars 2010-08-30
Miljömedicinsk bedömning avseende sanering av kv Ljuset Alingsås gasverk Johannesson, Sandra; Barregård, Lars 2010-06-14
Miljömedicinskt yttrande gällande ombyggnation av Stora Fabriken, Simonsland i Borås Sällsten, Gerd 2010-05-28
Miljömedicinsk bedömning avseende provgrävningar på gasverkstomt i Alingsås Johannesson, Sandra; Barregård, Lars 2010-01-08
Förorenad mark vid Lödöse varv – miljömedicinsk riskbedömning Sällsten, Gerd 2009-07-09
Miljömedicinsk riskbedömning avseende klorerade kolväten i inomhusmiljön i Bullerbyns förskola i Varberg Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2004-11-01
Miljömedicisk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrshögar i Västra Götaland Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2004-02-27
Miljömedicinskt yttrande angående kontaminerad mark i Sandliden, Bohus 030709 Sällsten, Gerd 2003-07-09