Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Behörighetsutbildning i försäkringsmedicin. Sammanfattningar av projektarbeten 2014-01-01 2014:1
Sjukfrånvaro bland sysselsatta i Sverige till följd av arbetsorsakade besvär i rygg och arm Noor, Adnan; Hagberg, Mats 2012-11-01 144
Sammanfattningar av projektarbeten. Företagsläkarkursen Väst 2010/2011 Brisman, Jonas; Hagberg, Mats 2011-05-01 135
Företagsläkarkursen Väst 2003/2004. Sammanfattningar av projektarbeten Brisman, Jonas; Ahlborg, Gunnar; Hagberg, Mats 2005-10-01 108
Rådslag om sjukfrånvaron: Vilka kan göra något åt det och hur? Eklöf, Mats; Dellve, Lotta 2005-06-01 109
Delaktighet och struktur i systematiskt arbetsmiljöarbete Dellve, Lotta; Skagert, Katrin; Eklöf, Mats 2004-12-01 107
Företagsläkarkursen Väst 2002/2003. Sammanfattningar av projektarbeten Brisman, Jonas; Ahlborg, Gunnar; Hagberg, Mats 2003-10-01 102
Arbetsskadeincidens i äldreomsorgen. En studie av vårdbiträden och undersköterskor 1994-1998 inom privat och kommunal omsorg om äldre och funktionshindrade Dellve, Lotta; Allebeck, Peter; Bengtsson, Börje; Ekman, Anna; Hagberg, Mats; Hansson, Tommy; Herloff, Birgitta; Carlberg, Catarina; Lagerström, Monica; Lindén, Arvid 2000-08-01 79
Sjukfrånvaroförändringar – analys Herloff, Birgitta 1997-11-01 67
Psykiska arbetsskador i Göteborg, bedömningar på Försäkringskassan Herloff, Birgitta; Nilson, Linda; Thiringer, Gunnar 1990-06-01 37
Städare och frånvaro Herloff, Birgitta; Nilson, Linda 1988-08-01 25 b
Frånvaro bland städare på städcentralen vid Sahlgrenska sjukhuset 1984 Herloff, Birgitta; Nilson, Linda 1988-03-01 25 a