Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Arbetsrelaterad död i Västra Götaland och Halland – en lägesbeskrivning och förslag till åtgärder Harari Thuresson, Florencia; Andersson, Eva M; Holm, Alexander; Andersson, Eva; Eriksson, Helena; Wallin, Maria; Edlund, Maria; Torén, Kjell; Almstrand, Ann-Charlotte; Holm, Mathias; Dahlman Höglund, Anna 2022-06-21
Orienterande mätning av bly i luft och blod på en skyttebiograf Möller, Rickie; Tinnerberg, Håkan; Långsved, Linda; Carlsson, Linnea 2022-04-19 172
Hovslagares exponering för rök, buller och belastningsergonomi Dahlman-Höglund, Anna; Ögren, Mikael; Oliv, Stefan 2021-03-26 168
Mätning av vinyltoluen vid relining med polyesterplast och miljömedicinsk bedömning för boende Johannesson, Sandra; Almerud, Pernilla 2020-11-30
Kvartsexponering och luftvägspåverkan hos snickare inom byggnadsindustrin Klang, Therese; Runström Eden; Gunilla; Andersson, Marianne; Wallin, Maria; Friberg, Helen; Claesson, Annika; Noor Baloch, Adnan; Olin, Anna-Carin 2020-08-31 167
Sotares exponering för sot (black carbon) Klang, Therese; Tinnerberg, Håkan 2020-07-17 166
Ozon i ventilationskanaler, inomhusmiljö och hälsoeffekter Almerud, Pernilla; Andersson, Eva; Brisman, Jonas; Tinnerberg, Håkan; Wramdemark, Åsa 2020-03-27 165
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i Ronneby Xu, Yiyi; Li, Ying; Scott, Kristin; Lindh, Christian; Jakobsson, Kristina; Fletcher, Tony; Ohlsson, Bodil; M Andersson, Eva 2019-12-16 2019:3
Sköldkörtelsjukdom i Ronneby M Andersson, Eva; Scott, Kristin; Xu,YiYi; Li, Ying; S Olsson, Daniel; Fletcher, Tony; Jakobsson, Kristina 2019-06-28 2019:1
Orienterande exponeringsmätningar av respirabelt kvartsdamm – Ett samarbetsprojekt med arbetsplatser och företagshälsovård i Västra Götaland och Halland Klang, Therese 2018-12-17 160
Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker för boende i samband med relining av avloppsrör med polyesterplast Johannesson, Sandra; Holm, Mathias 2018-11-30
Miljö och hälsa i Västra Götaland och Halland 2018 Andersson, Eva M; Wastensson, Gunilla; Johannesson, Sandra; Ögren, Mikael; Almerud, Pernilla; Holm, Mathias; Sällsten, Gerd; Molnár, Peter; Hammarstrand, Sofia 2018-04-16
Miljömedicinsk bedömning gällande PCB i inomhusmiljö i skola Johannesson, Sandra; Wastensson, Gunilla 2016-12-21
Miljömedicinsk bedömning av klorerade lösningsmedel i dricksvatten från nedlagd kemtvätt i Skäggered, Lindome Holm, Mathias; Almerud, Pernilla 2016-11-29
En 10-årsuppföljning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2016-09-07
Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg Forsell, Karl; Eriksson, Helena; Järvholm, Bengt; Andersson, Eva; Lundh, Monica; Nilsson, Ralf 2015-04-01 151
Exponering för bensen och 1,3-butadien i raffinaderiindustrin Åkerström, Magnus; Almerud, Pernilla; Strandberg, Bo; Andersson, Eva M; Sällsten, Gerd 2014-09-19
Utredning av arsenikexponering på värmeverk i Svenljunga Lärstad, Mona; Lohman, Susanna 2014-04-16 149
Yrkesmässig exponering för och hälsorisker av vinylklorid Andersson, Eva; Sällsten, Gerd; Åkerström, Magnus 2012-12-01 145
Båtbyggarindustrin Västra Götaland och Norra Halland 2010-2011 Forsell, Karl; Eriksson, Helena; Wallin, Maria; Andersson, Eeva; Boström Maria; Thomée, Sara; Pousette, Anders; Lohman, Susanna; Barregård, Lars; Nilsson, Ralf 2012-11-01 143
PCB i fogar vid KSS, Skövde. Exponering och medicinsk riskbedömning Dahlman-Höglund, Anna; Nilsson, Ralf 2012-05-01 141
Arbetshälsa i Västra Götaland och Halland 2010 Brisman, Jonas; Hagberg, Mats 2011-09-01 136
Mätning och riskbedömning med avseende på bensen i kontorslokaler Åkerström, Magnus; Nilsson, Ralf 2011-05-17 134
Sammanfattningar av projektarbeten. Företagsläkarkursen Väst 2010/2011 Brisman, Jonas; Hagberg, Mats 2011-05-01 135
Ansamling av cancerfall på en passagerarfärja Forsell, Karl; Hagberg, Stig; Nilsson, Ralf 2008-05-01 117