Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Extreme high temperatures – a threat to human health: A summary of knowledge Slogén, Hanna 2022-11-04 2022:2
Barns miljö och hälsa i Västra Götaland 2021 Andersson, Eva M; Wastensson, Gunilla; Almerud, Pernilla; Holm, Mathias; Johannesson, Sandra; Ögren, Mikael; Stockfelt, Leo; Molnár, Peter; Hammarstrand, Sofia; Gyllensten, Kristina 2021-09-13
Climate and Health: a summary of knowledge Fagerberg, Björn; Forsberg, Bertil; Hammarstrand, Sofia; Maclachlan, Laura; Nilsson, Maria; Olin, Anna-Carin 2020-09-29 2020:7
Klimat och hälsa: en kunskapssammanställning Fagerberg, Björn; Forsberg, Bertil; Hammarstrand, Sofia; Maclachlan, Laura; Nilsson, Maria; Olin, Anna-Carin 2020-06-05 2020:3
Miljömedicinsk bedömning angående DDT och andra markföroreningar på en fastighet i Falkenbergs kommun inför nybyggnation av förskola Johannesson, Sandra; Wastensson, Gunilla 2020-02-13
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i Ronneby Xu, Yiyi; Li, Ying; Scott, Kristin; Lindh, Christian; Jakobsson, Kristina; Fletcher, Tony; Ohlsson, Bodil; M Andersson, Eva 2019-12-16 2019:3
Sköldkörtelsjukdom i Ronneby M Andersson, Eva; Scott, Kristin; Xu,YiYi; Li, Ying; S Olsson, Daniel; Fletcher, Tony; Jakobsson, Kristina 2019-06-28 2019:1
Miljömedicinsk bedömning av PCB-förorenad mark i bostadsområdet Hulan, Lerums kommun Almerud, Pernilla; Paldanius, Annika; Wastensson, Gunilla 2019-04-15
Miljö och hälsa i Västra Götaland och Halland 2018 Andersson, Eva M; Wastensson, Gunilla; Johannesson, Sandra; Ögren, Mikael; Almerud, Pernilla; Holm, Mathias; Sällsten, Gerd; Molnár, Peter; Hammarstrand, Sofia 2018-04-16
Monitoring of POPs in human milk from Stockholm and Gothenburg, 1972-2015 Nyberg, Elisabeth; Aune, Marie; Awad, Raed; Benskin, Jon; Bergh, Arpi; Bignert, Anders; Dahlgren, Henrik; Danielsson, Sara; de Wit, Cynthia; Egebäck, Anna-Lena; Ek, Caroline; Eriksson, Ulla; Kruså, Martin; Näslund, Matilda; Sällsten, Gerd 2017-09-01
Technical Report – Half-lives of PFOS, PFHxS and PFOA after end of exposure to contaminated drinking water Li, Ying; Musc, Daniel; Scott, Kristin; Lindh, Christian; Tallving, Pia; Flethcer, Tony; Jakobsson, Kristina 2017-05-31 2017:2
Miljömedicinsk bedömning gällande PCB i inomhusmiljö i skola Johannesson, Sandra; Wastensson, Gunilla 2016-12-21
Insamling och kemisk analys av miljöfororeningar i svensk modersmjölk-Resultat från 2008-2010 Bergman, Åke; Hovander, Lotta; Sundström, Maria; Athanassiadis, Joannis; Athanasiadou, Maria; Sällsten, Gerd; Bignert, Anders; Nyberg, Elisabeth 2010-11-24
Halten av miljöföroreningen PFOS i blodserum hos personer som konsumerat fisk från Ingsjöarna Hovgard, Annika; Lindh, Christian H; Jönsson, Bo AG; Barregård, Lars 2009-12-08