Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Insamling och kemisk analys av miljöfororeningar i svensk modersmjölk-Resultat från 2008-2010 Bergman, Åke; Hovander, Lotta; Sundström, Maria; Athanassiadis, Joannis; Athanasiadou, Maria; Sällsten, Gerd; Bignert, Anders; Nyberg, Elisabeth 2010-11-24
Exponering och risker vid cytostatikaarbete för vårdpersonal – en litteraturgenomgång Andersson, Eva 2006-06-01 115
Riskbedömning av reproduktionsstörningar vid arbete inom massa- och pappersindustrin Ahlborg, Gunnar; Andersson, Eva; Hagberg, Stig 2001-12-01 91
Skiftarbete och väntetid till graviditet Ahlborg, Gunnar; Bodin, Lennart; Bryngelsson, Ing-Liss; Östlund, Ingrid; Warg, Lars-Erik; Hellsing, Anna-Lisa; Berg, Peter 2000-09-01 80
Kvicksilver i blod hos gravida Barregård, Lars; Sällsten, Gerd; Törnström, Gudrun 1996-11-01 62