Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Störning av vibrationer vid bygg- och anläggningsarbete Ögren, Mikael; Jern, Mathias 2021-03-29
Vibrationsexponering och besvärsförekomst inom ett företag i rivningsbranschen Ersson, Per; Gustafsson, Ewa 2020-12-11 169
Högtrycksspolning och torrsugning – vibrationer och muskuloskeletal belastning Jonsson, Per; Gustafsson, Ewa 2018-12-21 161
Physiological reaction thresholds to vibration during sleep Smith, Michael; Persson Waye, Kerstin; Ögren, Mikael 2015-10-31 2015:2
Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg Forsell, Karl; Eriksson, Helena; Järvholm, Bengt; Andersson, Eva; Lundh, Monica; Nilsson, Ralf 2015-04-01 151
Jämförelse av fysiologisk respons vid exponering för buller eller vibrationer Smith, Mikael; Persson Waye, Kerstin; Ögren, Mikael 2014-10-30 2014:2
Miljömedicinsk bedömning av hälsoeffekter av Västlänken i Göteborg Ögren, Mikael; Molnár, Peter; Barregård, Lars 2014-05-26
Båtbyggarindustrin Västra Götaland och Norra Halland 2010-2011 Forsell, Karl; Eriksson, Helena; Wallin, Maria; Andersson, Eeva; Boström Maria; Thomée, Sara; Pousette, Anders; Lohman, Susanna; Barregård, Lars; Nilsson, Ralf 2012-11-01 143
Vibrationsdämpande handskar – i teorin och i praktiken Jonsson, Per; Balogh, Istvan; Rassner, Fredrik 2012-06-01 138
Slutrapport TVANE. Effekter av buller och vibrationer från tåg- och vägtrafik tågbonus, skillnader och samverkan tåg- vägtrafik. Gidlöf-Gunnarsson, Anita; Jerson, Tomas; Ögren, Mikael; Öhrström, Evy 2011-01-20 2011:1
Effekter av buller och vibrationer från tågtrafik – Töreboda, Falköping, Alingsås, Kungsbacka Gidlöf-Gunnarsson, Anita; Jerson, Tomas; Ögren, Mikael; Öhrström, Evy 2010-12-14 2010:4
Samband mellan yrkeskod och fysisk och psykosocial exponering i arbetet bland unga vuxna. Kan yrkeskod användas för att bedöma kraven i ett arbete? Palmerud, Gunnar; Andrén, Mats; Gustafsson, Ewa; Jonsson, Per; Hagberg, Mats 2010-01-01 127
Effekter på sömnen av buller och vibrationer från tåg: Experimentella studier i sömn-laboratorium Öhrström, Evy; Ögren, Mikael; Jerson, Tomas; Zachau, Gunilla; Gidlöf-Gunnarsson, Anita 2009-10-01 123
UngVuxen-Basenkät Ekman, Anna; Ahlstrand, Christina; Andrén, Mats; Boström, Maria; Dellve, Lotta; Eklöf, Mats; Eriksson, Jesper; Gustafsson, Ewa; Hagberg, Johan; Lindegård, Agneta; Thomée, Sara; Åhlström, Linda; Hagberg, Mats 2008-09-01 118
Diagnosis of injuries caused by hand-transmitted vibration -2nd International workshop. Abstracts Bovenzi, Massimo; Griffin, Michael; Hagberg, Mats 2006-09-01 114
Litteraturstudie avseende effekter av buller och vibrationer från tåg- och vägtrafik Öhrström, Evy; Skånberg, Annbritt 2006-03-01 112
Vibrationsexponering vid användning av ortopedkirurgisågar Burström, Lage; Hagberg, Mats; Jonsson, Per; 2002-04-01 95
Vibrationsexponering vid användning av ortopedikirurgisågar Burström, Lage; Hagberg, Mats; Jonsson, Per 2002-04-01 95
Vibrationsexponering och vibrationsskador i fötterna inom en betongindustri Jonsson, Per; Nilsson, Ralf; Nordström, Göran 1992-07-01 44