Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Miljömedicinsk bedömning av blykontaminerad mark i Skårdal Skans, Bohus, Ale kommun Sällsten, Gerd 2011-09-27
Arbetshälsa i Västra Götaland och Halland 2010 Brisman, Jonas; Hagberg, Mats 2011-09-01 136
Akustikförsök. Forskarfredag 2010 Kerstin Persson Waye 2011-08-01 2011:8
Miljömedicinsk bedömning av kontaminerad mark i Bengtsfors Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2011-07-07
God ljudmiljö i skola – beskrivning av rumsakustik före och efter åtgärdsprogram Larsson, Pontus 2011-07-01 2011:7
God ljudmiljö i förskola – beskrivning av rumsakustik före och efter åtgärdsprogram Larsson, Pontus 2011-06-01 2011:6
Bedömning av risk vid bad i Stenungsund efter utsläpp av etylenoxid Barregård, Lars; Sällsten, Gerd 2011-05-27
Mätning och riskbedömning med avseende på bensen i kontorslokaler Åkerström, Magnus; Nilsson, Ralf 2011-05-17 134
Högre säkerhet i livsmedelsindustrin. Ett interventionsprojekt för bättre säkerhetsklimat Eklöf, Mats; Pousette, Anders; Stave, Christina; Törner, Marianne 2011-05-02 2011:5
Sammanfattningar av projektarbeten. Företagsläkarkursen Väst 2010/2011 Brisman, Jonas; Hagberg, Mats 2011-05-01 135
God ljudmiljö i förskola och skola – krav på rum, bygg- och inredningsprodukter Agge, Agneta; Hult, Marie; Larsson, Pontus; Waye Persson, Kerstin 2011-04-01 2011:4
Miljömedicinsk bedömning av eventuell hälsorisk på grund av exponering för TBT i förorenade sediment vid Rönnängs varv, Tjörn Barregård, Lars; Tondel, Martin 2011-03-15
God ljudmiljö i skola – samband före och efter åtgärdsprogram Agge, Agneta; Hult, Marie; Lindström, Fredric; Waye Persson, Kerstin 2011-03-01 2011:3
God ljudmiljö i förskola – samband före och efter åtgärdsprogram Agge, Agneta; Hult, Marie; Lindström, Fredric; Waye Persson, Kerstin 2011-02-01 2011:2
Slutrapport TVANE. Effekter av buller och vibrationer från tåg- och vägtrafik tågbonus, skillnader och samverkan tåg- vägtrafik. Gidlöf-Gunnarsson, Anita; Jerson, Tomas; Ögren, Mikael; Öhrström, Evy 2011-01-20 2011:1
Miljömedicinsk utredning angående kraftledning genom Delsjöns koloniområde Molnár, Peter; Tondel, Martin 2011-01-17
Miljömedicinsk bedömmning avseende närboende vid sanering av kvarteret Gräset Almerud, Pernilla; Tondel, Martin 2011-01-14
Effekter av buller och vibrationer från tågtrafik – Töreboda, Falköping, Alingsås, Kungsbacka Gidlöf-Gunnarsson, Anita; Jerson, Tomas; Ögren, Mikael; Öhrström, Evy 2010-12-14 2010:4
Insamling och kemisk analys av miljöfororeningar i svensk modersmjölk-Resultat från 2008-2010 Bergman, Åke; Hovander, Lotta; Sundström, Maria; Athanassiadis, Joannis; Athanasiadou, Maria; Sällsten, Gerd; Bignert, Anders; Nyberg, Elisabeth 2010-11-24
Effekter av tågbuller Gidlöf-Gunnarsson, Anita; Jerson, Tomas; Ögren, Mikael; Öhrström, Evy 2010-10-04 2010:3
Mijömedicinsk bedömning av blykontaminerad mark i Nol Barregård, Lars 2010-08-30
Miljömedicinsk bedömning av den fysiska miljön i förskolor i Åmål och stadsdelen Härlanda i Göteborg-en metodstudie Gustafson, Pernilla; Lundahl, Annika; Barregård, Lars 2010-06-29
Miljömedicinsk bedömning avseende sanering av kv Ljuset Alingsås gasverk Johannesson, Sandra; Barregård, Lars 2010-06-14
Miljö och hälsa i Västra Götaland 2010 Tondel, Martin; Andersson, Eva M; Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2010-06-01
Arbetsförmåga och fysisk och psykosocial exponering i arbetet bland unga vuxna Palmerud, Gunnar; Hagberg, Mats 2010-06-01 128