Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Miljömedicinsk bedömning av trafikbuller nära E6 i Kungsbacka Molnár, Peter; Sandén, Helena 2015-03-27
Organisationsklimat för hälsa, säkerhet, innovation och effektivitet. Slutrapport Eklöf, Mats; Hemlin, Sven; Larsman, Pernilla; Pousette, Anders; Törner, Marianne 2015-03-01 2015:1
Test av ett datoriserat uppmärksamhetstest: Påverkar språket resultatet Thomée, Sara; Noor, Adnan; Ahlstrand, Christina; Åhlström, Linda; Hagberg, Mats 2014-11-19 150
Jämförelse av fysiologisk respons vid exponering för buller eller vibrationer Smith, Mikael; Persson Waye, Kerstin; Ögren, Mikael 2014-10-30 2014:2
Miljömedicinsk bedömning av fiskkonsumtion från det kontaminerade Välenområdet i Göteborg Barregård, Lars 2014-10-09
Buller och luftföroreningar vid Solstrålens förskola, Partille kommun Ögren, Mikael; Holm, Mathias; Almerud, Pernilla; Molnár, Peter 2014-10-02
Exponering för olika luftföroreningar hos anställda och besökare på restauranger med vedeldade pizzaugnar Almerud, Pernilla; Johannesson, Sandra; Runström, Gunilla; Bergemalm Rynell, Kerstin; Strandberg, Bo 2014-09-23
Exponering för bensen och 1,3-butadien i raffinaderiindustrin Åkerström, Magnus; Almerud, Pernilla; Strandberg, Bo; Andersson, Eva M; Sällsten, Gerd 2014-09-19
Miljömedicinsk bedömning gällande PCB-förorenad mark i bostadsområdet Kobbegården 6:3, Askim Lärstad, Mona; Johannesson, Sandra 2014-06-13
Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av lösningsmedel nära en förskola i Torslanda Sandén, Helena; Johannesson, Sandra 2014-06-10
Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablerande av återvinningscentral i Svenljunga Molnàr, Peter; Ögren, Mikael 2014-05-28
Miljömedicinsk bedömning av hälsoeffekter av Västlänken i Göteborg Ögren, Mikael; Molnár, Peter; Barregård, Lars 2014-05-26
Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av lösningsmedel nära en skola i Lerum Johannesson, Sandra; Sandén, Helena 2014-04-29
Utredning av arsenikexponering på värmeverk i Svenljunga Lärstad, Mona; Lohman, Susanna 2014-04-16 149
Miljömedicinsk bedömning av Länsstyrelsens vägledning angående områden med rödfyr i Västra Götaland Sandén, Helena; Sällsten, Gerd 2014-03-25
Validitets- och reliabilitetstestning av kortversioner av Krav, Kontroll, Socialt Stöd och Effort-Reward Imbalance Stefan, Anna; Thomée, Sara; Ekman, Anna; Eklöf, Mats; Andrén, Mats; Hagberg, Mats 2014-02-24 148
Biomonitorering av kadmium i urin hos unga kvinnor med invandrarbakgrund Sällsten, Gerd; Åkerström, Magnus; Svedbom, Lisa; Lundh, Thomas; Barregård, Lars 2014-02-04
Barns miljö och hälsa i Västra Götaland 2013 Sandén, Helena; Almerud, Pernilla; Andersson, Eva M; Barregård, Lars; Molnár, Peter; Sällsten, Gerd; Tondel, Martin; Ögren, Mikael 2014-02-03
Behörighetsutbildning i försäkringsmedicin. Sammanfattningar av projektarbeten 2014-01-01 2014:1
Biomonitorering av unga män med invandrarbakgrund Sällsten, Gerd; Svensson Staffan A; Svedbom, Lisa; Lundh, Thomas; Lindh, Christian; Barregård, Lars; Jönsson, Bo AG 2013-12-30
Miljömedicinsk bedömning av svärtning i bostad, s.k. ”Black Magic Dust” Johannesson, Sandra 2013-12-04
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Johannesson, Sandra; Svedbom, Lisa; Strandberg, Bo; Sällsten, Gerd 2013-11-15
Remissvar ”Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet” (SOU 2013:57) Ögren, Mikael; Barregård, Lars; Lärstad, Mona; Persson Waye, Kerstin 2013-10-11
Olägenheter till följd av petrokemisk industri i Stenungsund 2012 Barregård, Lars; Gidlöf-Gunnarsson, Anita 2013-10-01 2013:2
Kompletterande undersökning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2013-09-06