Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Magnetfält från transformatorstationer Molnár, Peter 2015-09-21
Störning och samhällsekonomisk kostnad av vägtrafikbuller i Ljungskile Ögren, Mikael 2015-09-07
Arbets- och miljömedicin 2020 – Vart är vi på väg? Stockfelt, Leo; Eriksson, Helena 2015-09-01 152
Biobank för variabilitet av miljöföroreningar i blod och urin – Variabilitetsbank vid Arbets- och miljömedicin, Göteborg Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2015-08-13
Utprovning och anpassning till svenska förhållanden av två återhämtningsinstrument Wentz, Kerstin; Gyllensten, Kristina 2015-06-23 153
Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg Forsell, Karl; Eriksson, Helena; Järvholm, Bengt; Andersson, Eva; Lundh, Monica; Nilsson, Ralf 2015-04-01 151
Miljömedicinsk bedömning av trafikbuller nära E6 i Kungsbacka Molnár, Peter; Sandén, Helena 2015-03-27
Organisationsklimat för hälsa, säkerhet, innovation och effektivitet. Slutrapport Eklöf, Mats; Hemlin, Sven; Larsman, Pernilla; Pousette, Anders; Törner, Marianne 2015-03-01 2015:1
Test av ett datoriserat uppmärksamhetstest: Påverkar språket resultatet Thomée, Sara; Noor, Adnan; Ahlstrand, Christina; Åhlström, Linda; Hagberg, Mats 2014-11-19 150
Jämförelse av fysiologisk respons vid exponering för buller eller vibrationer Smith, Mikael; Persson Waye, Kerstin; Ögren, Mikael 2014-10-30 2014:2
Miljömedicinsk bedömning av fiskkonsumtion från det kontaminerade Välenområdet i Göteborg Barregård, Lars 2014-10-09
Buller och luftföroreningar vid Solstrålens förskola, Partille kommun Ögren, Mikael; Holm, Mathias; Almerud, Pernilla; Molnár, Peter 2014-10-02
Exponering för olika luftföroreningar hos anställda och besökare på restauranger med vedeldade pizzaugnar Almerud, Pernilla; Johannesson, Sandra; Runström, Gunilla; Bergemalm Rynell, Kerstin; Strandberg, Bo 2014-09-23
Exponering för bensen och 1,3-butadien i raffinaderiindustrin Åkerström, Magnus; Almerud, Pernilla; Strandberg, Bo; Andersson, Eva M; Sällsten, Gerd 2014-09-19
Miljömedicinsk bedömning gällande PCB-förorenad mark i bostadsområdet Kobbegården 6:3, Askim Lärstad, Mona; Johannesson, Sandra 2014-06-13
Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av lösningsmedel nära en förskola i Torslanda Sandén, Helena; Johannesson, Sandra 2014-06-10
Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablerande av återvinningscentral i Svenljunga Molnàr, Peter; Ögren, Mikael 2014-05-28
Miljömedicinsk bedömning av hälsoeffekter av Västlänken i Göteborg Ögren, Mikael; Molnár, Peter; Barregård, Lars 2014-05-26
Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av lösningsmedel nära en skola i Lerum Johannesson, Sandra; Sandén, Helena 2014-04-29
Utredning av arsenikexponering på värmeverk i Svenljunga Lärstad, Mona; Lohman, Susanna 2014-04-16 149
Miljömedicinsk bedömning av Länsstyrelsens vägledning angående områden med rödfyr i Västra Götaland Sandén, Helena; Sällsten, Gerd 2014-03-25
Validitets- och reliabilitetstestning av kortversioner av Krav, Kontroll, Socialt Stöd och Effort-Reward Imbalance Stefan, Anna; Thomée, Sara; Ekman, Anna; Eklöf, Mats; Andrén, Mats; Hagberg, Mats 2014-02-24 148
Biomonitorering av kadmium i urin hos unga kvinnor med invandrarbakgrund Sällsten, Gerd; Åkerström, Magnus; Svedbom, Lisa; Lundh, Thomas; Barregård, Lars 2014-02-04
Barns miljö och hälsa i Västra Götaland 2013 Sandén, Helena; Almerud, Pernilla; Andersson, Eva M; Barregård, Lars; Molnár, Peter; Sällsten, Gerd; Tondel, Martin; Ögren, Mikael 2014-02-03
Behörighetsutbildning i försäkringsmedicin. Sammanfattningar av projektarbeten 2014-01-01 2014:1