Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Klinisk utredning av en ansamling av cancerfall på en lotsstation Forsell, Karl; Lohman, Susanna; Nilsson, Ralf; Andersson, Eva 2012-10-01 142
Vibrationsdämpande handskar – i teorin och i praktiken Jonsson, Per; Balogh, Istvan; Rassner, Fredrik 2012-06-01 138
Emissioner av eten till luft i Stenungsund Sällsten, Gerd; Brregård, Lars; Svensson, Annika 2012-05-29
Mätning av lågfrekvent buller i Gråbo Ögren, Mikael 2012-05-02
PCB i fogar vid KSS, Skövde. Exponering och medicinsk riskbedömning Dahlman-Höglund, Anna; Nilsson, Ralf 2012-05-01 141
Kartläggning av framgångsrik praxis för bedömning och behandling av psykisk ohälsa inom primärvården Lindgren, Åsa 2012-04-17 139
Reliabilitetstestning av Purdue Pegboard® (finmotoriktest) Ahlstrand, Christina; Ekman, Anna; Noor, Adnan: Åhlström, Linda; Hagberg, Mats 2012-04-01 140
Utformning av ett webbaserat verktyg för stresshantering Lindgren, Åsa; Tengelin, Ellinor; Dellve, Lotta 2012-02-01 137
Bullerstörning vid återvinningsplats i Torslanda Ögren, Mikael; Wastensson, Gunilla 2011-12-12
Miljömed bedömn av bullerstörningar från skärgårdsskjutfält Ögren, Mikael; Barregård, Lars 2011-10-03
Miljömedicinsk bedömning av blykontaminerad mark i Skårdal Skans, Bohus, Ale kommun Sällsten, Gerd 2011-09-27
Arbetshälsa i Västra Götaland och Halland 2010 Brisman, Jonas; Hagberg, Mats 2011-09-01 136
Akustikförsök. Forskarfredag 2010 Kerstin Persson Waye 2011-08-01 2011:8
Miljömedicinsk bedömning av kontaminerad mark i Bengtsfors Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2011-07-07
God ljudmiljö i skola – beskrivning av rumsakustik före och efter åtgärdsprogram Larsson, Pontus 2011-07-01 2011:7
God ljudmiljö i förskola – beskrivning av rumsakustik före och efter åtgärdsprogram Larsson, Pontus 2011-06-01 2011:6
Bedömning av risk vid bad i Stenungsund efter utsläpp av etylenoxid Barregård, Lars; Sällsten, Gerd 2011-05-27
Mätning och riskbedömning med avseende på bensen i kontorslokaler Åkerström, Magnus; Nilsson, Ralf 2011-05-17 134
Högre säkerhet i livsmedelsindustrin. Ett interventionsprojekt för bättre säkerhetsklimat Eklöf, Mats; Pousette, Anders; Stave, Christina; Törner, Marianne 2011-05-02 2011:5
Sammanfattningar av projektarbeten. Företagsläkarkursen Väst 2010/2011 Brisman, Jonas; Hagberg, Mats 2011-05-01 135
God ljudmiljö i förskola och skola – krav på rum, bygg- och inredningsprodukter Agge, Agneta; Hult, Marie; Larsson, Pontus; Waye Persson, Kerstin 2011-04-01 2011:4
Miljömedicinsk bedömning av eventuell hälsorisk på grund av exponering för TBT i förorenade sediment vid Rönnängs varv, Tjörn Barregård, Lars; Tondel, Martin 2011-03-15
God ljudmiljö i skola – samband före och efter åtgärdsprogram Agge, Agneta; Hult, Marie; Lindström, Fredric; Waye Persson, Kerstin 2011-03-01 2011:3
God ljudmiljö i förskola – samband före och efter åtgärdsprogram Agge, Agneta; Hult, Marie; Lindström, Fredric; Waye Persson, Kerstin 2011-02-01 2011:2
Slutrapport TVANE. Effekter av buller och vibrationer från tåg- och vägtrafik tågbonus, skillnader och samverkan tåg- vägtrafik. Gidlöf-Gunnarsson, Anita; Jerson, Tomas; Ögren, Mikael; Öhrström, Evy 2011-01-20 2011:1