Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun Ögren, Mikael 2013-08-30
Cancersjuklighet hos oljeraffinaderianställda Nilsson, Ralph; Sällsten, Gerd; Åkerström, Magnus; Andersson Eva M; Barregård, Lars 2013-08-13
Miljömedicinsk bedömning av bly i dricksvatten, Vättern Sällsten, Gerd 2013-07-02
Buller från vindkraftverket i Hyssna, Marks kommun Ögren, Mikael 2013-06-24
Miljömedicinsk bedömning av pentaklorfenoler i kontaminerad mark i Fagersanna, Sjötorp och Sundet Almerud, Pernilla; Sandén, Helena 2013-05-30
Olägenheter till följd av petrokemisk industri i Stenungsund 2012 Gidlöf Gunnarsson, Anita; Barregård, Lars 2013-05-29
Säkerhetsklimat i vård och omsorg Eklöf, Mats; Larsman, Pernilla; Pousette, Anders; Törner, Marianne 2013-04-01 2013:1
Belastningsergonomisk exponering hos montörer och maskinoperatörer Boström, Maria; Oliv, Stefan; Gustawsson, Ewa 2013-04-01 147
Miljömedicinskt yttrande angående vedeldad pizzeria nära bostäder i centrala Kungsbacka Almerud, Pernilla 2013-03-22
Miljömedicinsk bedömning av kontaminerad mark i Fagersanna, Sjötorp och Sundet Almerud, Pernilla; Sandén, Helena 2013-03-20
Mätning av lågfrekvent buller i Uddebo, Tranemo kommun Ögren, Mikael 2013-03-14
Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostäder och förskola i närheten av hästverksamheter i Trönninge Almerud, Pernilla 2013-01-25
Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostäder i närheten av hästverksamhet i Ytterby Johannesson, Sandra 2013-01-08
Miljömedicinsk bedömning DDT, Göingegården VI, Varbergs kommun Nilsson, Ralph 2013-01-02
Patientenkät och remittentenkät 2011 Modigh C, Helgesson L, Garsell G, Hagberg M 2013-01-01 146
Yrkesmässig exponering för och hälsorisker av vinylklorid Andersson, Eva; Sällsten, Gerd; Åkerström, Magnus 2012-12-01 145
Båtbyggarindustrin Västra Götaland och Norra Halland 2010-2011 Forsell, Karl; Eriksson, Helena; Wallin, Maria; Andersson, Eeva; Boström Maria; Thomée, Sara; Pousette, Anders; Lohman, Susanna; Barregård, Lars; Nilsson, Ralf 2012-11-01 143
Sjukfrånvaro bland sysselsatta i Sverige till följd av arbetsorsakade besvär i rygg och arm Noor, Adnan; Hagberg, Mats 2012-11-01 144
Klinisk utredning av en ansamling av cancerfall på en lotsstation Forsell, Karl; Lohman, Susanna; Nilsson, Ralf; Andersson, Eva 2012-10-01 142
Vibrationsdämpande handskar – i teorin och i praktiken Jonsson, Per; Balogh, Istvan; Rassner, Fredrik 2012-06-01 138
Emissioner av eten till luft i Stenungsund Sällsten, Gerd; Brregård, Lars; Svensson, Annika 2012-05-29
Mätning av lågfrekvent buller i Gråbo Ögren, Mikael 2012-05-02
PCB i fogar vid KSS, Skövde. Exponering och medicinsk riskbedömning Dahlman-Höglund, Anna; Nilsson, Ralf 2012-05-01 141
Kartläggning av framgångsrik praxis för bedömning och behandling av psykisk ohälsa inom primärvården Lindgren, Åsa 2012-04-17 139
Reliabilitetstestning av Purdue Pegboard® (finmotoriktest) Ahlstrand, Christina; Ekman, Anna; Noor, Adnan: Åhlström, Linda; Hagberg, Mats 2012-04-01 140