Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Miljömedicinsk bedömning av hälsoeffekter av Västlänken i Göteborg Ögren, Mikael; Molnár, Peter; Barregård, Lars 2014-05-26
Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av lösningsmedel nära en skola i Lerum Johannesson, Sandra; Sandén, Helena 2014-04-29
Utredning av arsenikexponering på värmeverk i Svenljunga Lärstad, Mona; Lohman, Susanna 2014-04-16 149
Miljömedicinsk bedömning av Länsstyrelsens vägledning angående områden med rödfyr i Västra Götaland Sandén, Helena; Sällsten, Gerd 2014-03-25
Validitets- och reliabilitetstestning av kortversioner av Krav, Kontroll, Socialt Stöd och Effort-Reward Imbalance Stefan, Anna; Thomée, Sara; Ekman, Anna; Eklöf, Mats; Andrén, Mats; Hagberg, Mats 2014-02-24 148
Biomonitorering av kadmium i urin hos unga kvinnor med invandrarbakgrund Sällsten, Gerd; Åkerström, Magnus; Svedbom, Lisa; Lundh, Thomas; Barregård, Lars 2014-02-04
Barns miljö och hälsa i Västra Götaland 2013 Sandén, Helena; Almerud, Pernilla; Andersson, Eva M; Barregård, Lars; Molnár, Peter; Sällsten, Gerd; Tondel, Martin; Ögren, Mikael 2014-02-03
Behörighetsutbildning i försäkringsmedicin. Sammanfattningar av projektarbeten 2014-01-01 2014:1
Biomonitorering av unga män med invandrarbakgrund Sällsten, Gerd; Svensson Staffan A; Svedbom, Lisa; Lundh, Thomas; Lindh, Christian; Barregård, Lars; Jönsson, Bo AG 2013-12-30
Miljömedicinsk bedömning av svärtning i bostad, s.k. ”Black Magic Dust” Johannesson, Sandra 2013-12-04
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Johannesson, Sandra; Svedbom, Lisa; Strandberg, Bo; Sällsten, Gerd 2013-11-15
Remissvar ”Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet” (SOU 2013:57) Ögren, Mikael; Barregård, Lars; Lärstad, Mona; Persson Waye, Kerstin 2013-10-11
Olägenheter till följd av petrokemisk industri i Stenungsund 2012 Barregård, Lars; Gidlöf-Gunnarsson, Anita 2013-10-01 2013:2
Kompletterande undersökning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2013-09-06
Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun Ögren, Mikael 2013-08-30
Cancersjuklighet hos oljeraffinaderianställda Nilsson, Ralph; Sällsten, Gerd; Åkerström, Magnus; Andersson Eva M; Barregård, Lars 2013-08-13
Miljömedicinsk bedömning av bly i dricksvatten, Vättern Sällsten, Gerd 2013-07-02
Buller från vindkraftverket i Hyssna, Marks kommun Ögren, Mikael 2013-06-24
Miljömedicinsk bedömning av pentaklorfenoler i kontaminerad mark i Fagersanna, Sjötorp och Sundet Almerud, Pernilla; Sandén, Helena 2013-05-30
Olägenheter till följd av petrokemisk industri i Stenungsund 2012 Gidlöf Gunnarsson, Anita; Barregård, Lars 2013-05-29
Belastningsergonomisk exponering hos montörer och maskinoperatörer Boström, Maria; Oliv, Stefan; Gustawsson, Ewa 2013-04-01 147
Säkerhetsklimat i vård och omsorg Eklöf, Mats; Larsman, Pernilla; Pousette, Anders; Törner, Marianne 2013-04-01 2013:1
Miljömedicinskt yttrande angående vedeldad pizzeria nära bostäder i centrala Kungsbacka Almerud, Pernilla 2013-03-22
Miljömedicinsk bedömning av kontaminerad mark i Fagersanna, Sjötorp och Sundet Almerud, Pernilla; Sandén, Helena 2013-03-20
Mätning av lågfrekvent buller i Uddebo, Tranemo kommun Ögren, Mikael 2013-03-14