Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Olägenheter till följd av petrokemisk industri i Stenungsund 2012 Gidlöf Gunnarsson, Anita; Barregård, Lars 2013-05-29
Belastningsergonomisk exponering hos montörer och maskinoperatörer Boström, Maria; Oliv, Stefan; Gustawsson, Ewa 2013-04-01 147
Säkerhetsklimat i vård och omsorg Eklöf, Mats; Larsman, Pernilla; Pousette, Anders; Törner, Marianne 2013-04-01 2013:1
Miljömedicinskt yttrande angående vedeldad pizzeria nära bostäder i centrala Kungsbacka Almerud, Pernilla 2013-03-22
Miljömedicinsk bedömning av kontaminerad mark i Fagersanna, Sjötorp och Sundet Almerud, Pernilla; Sandén, Helena 2013-03-20
Mätning av lågfrekvent buller i Uddebo, Tranemo kommun Ögren, Mikael 2013-03-14
Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostäder och förskola i närheten av hästverksamheter i Trönninge Almerud, Pernilla 2013-01-25
Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostäder i närheten av hästverksamhet i Ytterby Johannesson, Sandra 2013-01-08
Miljömedicinsk bedömning DDT, Göingegården VI, Varbergs kommun Nilsson, Ralph 2013-01-02
Patientenkät och remittentenkät 2011 Modigh C, Helgesson L, Garsell G, Hagberg M 2013-01-01 146
Yrkesmässig exponering för och hälsorisker av vinylklorid Andersson, Eva; Sällsten, Gerd; Åkerström, Magnus 2012-12-01 145
Båtbyggarindustrin Västra Götaland och Norra Halland 2010-2011 Forsell, Karl; Eriksson, Helena; Wallin, Maria; Andersson, Eeva; Boström Maria; Thomée, Sara; Pousette, Anders; Lohman, Susanna; Barregård, Lars; Nilsson, Ralf 2012-11-01 143
Sjukfrånvaro bland sysselsatta i Sverige till följd av arbetsorsakade besvär i rygg och arm Noor, Adnan; Hagberg, Mats 2012-11-01 144
Klinisk utredning av en ansamling av cancerfall på en lotsstation Forsell, Karl; Lohman, Susanna; Nilsson, Ralf; Andersson, Eva 2012-10-01 142
Vibrationsdämpande handskar – i teorin och i praktiken Jonsson, Per; Balogh, Istvan; Rassner, Fredrik 2012-06-01 138
Emissioner av eten till luft i Stenungsund Sällsten, Gerd; Brregård, Lars; Svensson, Annika 2012-05-29
Mätning av lågfrekvent buller i Gråbo Ögren, Mikael 2012-05-02
PCB i fogar vid KSS, Skövde. Exponering och medicinsk riskbedömning Dahlman-Höglund, Anna; Nilsson, Ralf 2012-05-01 141
Kartläggning av framgångsrik praxis för bedömning och behandling av psykisk ohälsa inom primärvården Lindgren, Åsa 2012-04-17 139
Reliabilitetstestning av Purdue Pegboard® (finmotoriktest) Ahlstrand, Christina; Ekman, Anna; Noor, Adnan: Åhlström, Linda; Hagberg, Mats 2012-04-01 140
Utformning av ett webbaserat verktyg för stresshantering Lindgren, Åsa; Tengelin, Ellinor; Dellve, Lotta 2012-02-01 137
Bullerstörning vid återvinningsplats i Torslanda Ögren, Mikael; Wastensson, Gunilla 2011-12-12
Miljömed bedömn av bullerstörningar från skärgårdsskjutfält Ögren, Mikael; Barregård, Lars 2011-10-03
Miljömedicinsk bedömning av blykontaminerad mark i Skårdal Skans, Bohus, Ale kommun Sällsten, Gerd 2011-09-27
Arbetshälsa i Västra Götaland och Halland 2010 Brisman, Jonas; Hagberg, Mats 2011-09-01 136