Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Hälsokontroll av oljedimmexponerad personal Järvholm, Bengt; Thiringer, Gunnar 1980-08-01 2
Epidemiologisk utvärdering av ”cancerrisk vid aerosolexposition – oljedimma – inom mekanisk verkstadsindustri” Järvholm, Bengt; Johannisson, Bernt; Lillienberg, Linnéa; Sällsten, Gerd; Thiringer, Gunnar 1978-12-01 1