Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Exponering för magnetfält vid en klorfabrik Barregård, Lars; Jonsson, Per; von Oldensköld, Birgitta 1996-11-01 61
Aerosolläckage vid metakolintest Balder, Barbro; Brisman, Jonas; Hagberg, Stig 1996-03-01 60
Exponering för polyaromatiska kolväten vid maskinrumsarbete ombord på fartyg Nilsson, Ralf; Nordlinder, Rolf 1996-01-01 59
Dioxinexponering vid framställning av klor och vinylklorid Barregård, Lars; Holmgren, Berit; Sällsten, Gerd 1995-08-01 58
Exponering för magnetfält vid ett energibolag Barregård, Lars; Jonsson, Per 1995-08-01 57
Kvicksilverbelastning hos långtidsanvändare av nikotintuggummi Barregård, Lars; Schütz, Andrejs; Sällsten, Gerd; Thorén, Jonas 1994-09-01 56
Kvicksilver och proteinmönster i ryggmärgsvätska hos yrkesexponerade och referenter Barregård, Lars; Schütz, Andrejs; Sällsten, Gerd; Wikkelsö, Carsten 1993-12-01 55
Kemikalier och hälsa inom massa- och pappersindustrin Hagberg, Stig; Persson, Bodil; Torén Kjell 1993-12-01 54
Ombyggnad av mesaugnen vid Värö bruk Brisman, Jonas; Solveig, Börjesson; Hagberg, Stig; Hedmalm, Bengt-Åke; Karlsson, Claes-Göran, Karlsson, Göran 1993-12-01 53
Arbetsskadeanmäls yrkesrelaterad cancer? Andersson, Eva; Holmberg, Erik; Torén, Kjell 1993-11-01 52
Miljö i Väst. Miljömedicinskt underlag för regionala miljömål. Barregård, Lars; Järvholm, Bengt 1993-08-30 51
Prognos och sjukdomsbild hos personer med svåra besvär vid vistelse i s k sjuka hus Belin, Lars; Järvholm, Bengt; Strömberg, Hans 1993-06-01 50
”Elöverkänslighet”. Synpunkter på utredning och omhändertagande Nilsson, Ralph 1993-06-01 49
Exponering och hälsorisker vid hantering av petroleumprodukter – litteraturgenomgång Nilsson, Ralph; Nordlinder, Rolf 1992-10-01 48
Hälsorisker med bildskärmsarbete Nilsson, Ralph 1992-09-01 47
Provtagning och analys av oorganiska syror i luft Hagberg, Stig; Ljungkvist, Göran; Sundell, Lisa 1992-09-01 46
Förekomst av pleuraplack vid framställning av stenull Gustavsson, Inga; Hansson, Alf; Hillerdal, Gunnar; Järliden, Anna-Karin; Järvholm, Bengt; Lilja, Bengt-Gunnar; Tornling, Göran; Westerholm, Peter 1992-07-01 45
Vibrationsexponering och vibrationsskador i fötterna inom en betongindustri Jonsson, Per; Nilsson, Ralf; Nordström, Göran 1992-07-01 44
Aldehyder i skärvätskor Björn, Annika; Järvholm, Bengt; Lavenius, Bengt; Ljungkvist, Göran; Rhodin, Nils; Svensson, Charlotte; Wass, Kristina 1992-03-01 43
Arbetsoförmåga pga muskuloskelettala besvär Järnholm, Bengt; Sandén, Åke 1992-03-01 42
Förekomst av symtom från hud och luftvägar bland arbetare vid ett finpappersbruk Hagberg, Stig; Karlberg, Ann-Terése; Meding, Birgitta; Torén, Kjell; Wass, Kristina 1991-12-01 41
Hälsorisker hos raffinaderiarbetare Järnholm, Bengt; Nilsson, Ralph, Nordlinder, Rolf; Thiringer, Gunnar 1991-11-01 40
Proceedings from the 9th Swedish – Yugoslavien Health Days Järvholm, Bengt 1991-11-01 39
Dödlighet och cancersjuklighet bland asbestexponerade industriarbetare i Göteborg Järvholm, Bengt; Larsson, Sven; Sandén, Åke; Thiringer, Gunnar 1990-11-01 38
Psykiska arbetsskador i Göteborg, bedömningar på Försäkringskassan Herloff, Birgitta; Nilson, Linda; Thiringer, Gunnar 1990-06-01 37