Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Miljömedicinsk bedömning av klorerade lösningsmedel i dricksvatten från nedlagd kemtvätt i Skäggered, Lindome Holm, Mathias; Almerud, Pernilla 2016-11-29
Kvarteret Tändsticksfabriken – miljömedicinsk bedömning av luftföroreningar och buller Wastensson, Gunilla; Ögren, Mikael; Molnár, Peter 2016-11-24
Miljömedicinsk bedömning av ridanläggning i Trankärr, Kungälvs kommun Molnàr, Peter 2016-09-09
En 10-årsuppföljning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2016-09-07
Miljömedicinsk utredning angående kraftledning utmed strandpromenaden vid Stensjön, Mölndal Molnár, Peter; Holm, Mathias 2016-09-01
Kadmiumexponering och markör för njurpåverkan hos yngre och medelålders kvinnor i Västsverige 2015 Wilde, Karin; Forsgard, Niklas; Hovgard, Annika; Sällsten, Gerd 2016-08-25
Rapport patientmedverkan Paldanius, Annika; Wilde, Karin 2016-07-05 155
Utomhusmiljö på förskolor i Göteborg – Tillgång till solskydd, god ljudmiljö och god luftkvalitet Hulth, Jennie; Molnár, Peter; Ögren, Mikael; Holm, Mathias 2016-06-21
Miljömedicinsk bedömning av kontaminerad mark på platser för påskfyrar i Öckerö kommun Wilde, Karin; Johannesson, Sandra; Sandén, Helena 2016-03-15
Att modellera karriären. En idealisk arbetssituation i åldern 69-75 år Wentz K, Gyllensten K 2016-02-01 154
Bullerberäkningar med Cnossos-EU i Sverige Ögren, Mikael; Bengtsson Ryberg, Johanna 2015-12-04
Organisationsklimat för högt luftfartsskydd vid flygplatsarbete Björk, Kenneth; Pousette, Anders; Törner, Marianne; Vega-Matuszczyk, Josefa 2015-11-01 2015:3
Physiological reaction thresholds to vibration during sleep Smith, Michael; Persson Waye, Kerstin; Ögren, Mikael 2015-10-31 2015:2
Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av lösningsmedel från industriområde i Ulricehamn Johannesson, Sandra 2015-10-14
Magnetfält från transformatorstationer Molnár, Peter 2015-09-21
Störning och samhällsekonomisk kostnad av vägtrafikbuller i Ljungskile Ögren, Mikael 2015-09-07
Arbets- och miljömedicin 2020 – Vart är vi på väg? Stockfelt, Leo; Eriksson, Helena 2015-09-01 152
Biobank för variabilitet av miljöföroreningar i blod och urin – Variabilitetsbank vid Arbets- och miljömedicin, Göteborg Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2015-08-13
Utprovning och anpassning till svenska förhållanden av två återhämtningsinstrument Wentz, Kerstin; Gyllensten, Kristina 2015-06-23 153
Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg Forsell, Karl; Eriksson, Helena; Järvholm, Bengt; Andersson, Eva; Lundh, Monica; Nilsson, Ralf 2015-04-01 151
Miljömedicinsk bedömning av trafikbuller nära E6 i Kungsbacka Molnár, Peter; Sandén, Helena 2015-03-27
Organisationsklimat för hälsa, säkerhet, innovation och effektivitet. Slutrapport Eklöf, Mats; Hemlin, Sven; Larsman, Pernilla; Pousette, Anders; Törner, Marianne 2015-03-01 2015:1
Test av ett datoriserat uppmärksamhetstest: Påverkar språket resultatet Thomée, Sara; Noor, Adnan; Ahlstrand, Christina; Åhlström, Linda; Hagberg, Mats 2014-11-19 150
Jämförelse av fysiologisk respons vid exponering för buller eller vibrationer Smith, Mikael; Persson Waye, Kerstin; Ögren, Mikael 2014-10-30 2014:2
Miljömedicinsk bedömning av fiskkonsumtion från det kontaminerade Välenområdet i Göteborg Barregård, Lars 2014-10-09