Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
UngVUXEN 10-årsuppföljning Work Ability Young Adults Ahlstrand, Christina; Noor Baloch, Adnan; Gyllensten, Kristina; Gustafsson, Ewa; Thomée, Sara; Hagberg, Mats 2018-06-29 159
Magnetfält från kraftledning vid befintliga bostäder vid Barnsjön, Lindome Molnár, Peter; Holm, Mathias 2018-06-28
Miljö och hälsa i Västra Götaland och Halland 2018 Andersson, Eva M; Wastensson, Gunilla; Johannesson, Sandra; Ögren, Mikael; Almerud, Pernilla; Holm, Mathias; Sällsten, Gerd; Molnár, Peter; Hammarstrand, Sofia 2018-04-16
Störningar från trafikbuller bland boende i nybyggt område i Gårda, Göteborg Hasslöf, Helena; Ögren, Mikael; Barregård, Lars 2018-03-15
Utprovning av gränsvärden för Snabbtest -Behov av återhämtning efter arbetet version 1 utveckling av ett webbinstrument Wentz, Kerstin; Sluiter, Judith; Hagberg, Mats; Pousette, Anders 2018-02-19 158
Allmänbefolkningens exponering för toluen, xylen och naftalen i Göteborg 2012 Klang, Therese; Strandberg, Bo; Johannesson, Sandra 2017-12-21
En rapport om studiemiljö, stress och hälsa bland Sahlgrenska akademins studenter Söderberg, Mia; Wastensson, Gunilla; Eriksson, Helena; Torén, Kjell 2017-10-02 2017:5
Monitoring of POPs in human milk from Stockholm and Gothenburg, 1972-2015 Nyberg, Elisabeth; Aune, Marie; Awad, Raed; Benskin, Jon; Bergh, Arpi; Bignert, Anders; Dahlgren, Henrik; Danielsson, Sara; de Wit, Cynthia; Egebäck, Anna-Lena; Ek, Caroline; Eriksson, Ulla; Kruså, Martin; Näslund, Matilda; Sällsten, Gerd 2017-09-01
The Importance of Low Frequency Masking on Auditory Perception. Literature Review. Kalafata, Stamatina; Persson Waye, Kerstin 2017-08-25 2017:4
Hälsopåverkan av lågfrekvent buller inomhus Persson Waye, Kerstin; Smith, Michael; Ögren, Mikael 2017-08-24 2017:3
Miljömedicinsk bedömning av ferrokromslagg på några allmänna platser i Trollhättan Johannesson, Sandra; Wastensson, Gunilla 2017-07-05
Technical Report – Half-lives of PFOS, PFHxS and PFOA after end of exposure to contaminated drinking water Li, Ying; Musc, Daniel; Scott, Kristin; Lindh, Christian; Tallving, Pia; Flethcer, Tony; Jakobsson, Kristina 2017-05-31 2017:2
Airdrome Aviation Safety Climate Questionnaire (ADASCQ). Utveckling av enkätinstrument för att mäta organisationsklimat för hög flygsäkerhet vid flygplatsarbete. Törner, Marianne; Pousette, Anders; Vega-Matuszczyk, Josefa; Björk, Kenneth 2017-05-25 2017:1
Arbetstidsförkortning för sjuksköterskor och undersköterskor på en operationsavdelning: En kvalitativ studie Gyllensten, Kristina; Anderson, Gunnar; Muller, Helena 2017-05-16 157
Mobilanvändning och psykisk hälsa – en litteraturöversikt Thomée, Sara 2017-04-13 156
Miljömedicinsk bedömning avseende luftföroreningar och buller i samband med byggnation av bostäder och undervisningslokaler på Chalmers campus Johanneberg Wastensson, Gunilla; Molnár, Peter 2017-04-04
Bedömning av kraftledning nära planerade bostäder i Kikås, Mölndal Molnár, Peter; Holm, Mathias 2017-03-27
Miljömedicinsk bedömning gällande PCB i inomhusmiljö i skola Johannesson, Sandra; Wastensson, Gunilla 2016-12-21
Miljömedicnisk bedömning av luktproblem på en förskola i Trollhättan Johannesson, Sandra; Sandén, Helena 2016-12-08
Miljömedicinsk bedömning av klorerade lösningsmedel i dricksvatten från nedlagd kemtvätt i Skäggered, Lindome Holm, Mathias; Almerud, Pernilla 2016-11-29
Kvarteret Tändsticksfabriken – miljömedicinsk bedömning av luftföroreningar och buller Wastensson, Gunilla; Ögren, Mikael; Molnár, Peter 2016-11-24
Miljömedicinsk bedömning av ridanläggning i Trankärr, Kungälvs kommun Molnàr, Peter 2016-09-09
En 10-årsuppföljning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil Barregård, Lars; Holmberg, Erik; Sällsten, Gerd 2016-09-07
Miljömedicinsk utredning angående kraftledning utmed strandpromenaden vid Stensjön, Mölndal Molnár, Peter; Holm, Mathias 2016-09-01
Kadmiumexponering och markör för njurpåverkan hos yngre och medelålders kvinnor i Västsverige 2015 Wilde, Karin; Forsgard, Niklas; Hovgard, Annika; Sällsten, Gerd 2016-08-25