Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Climate and Health: a summary of knowledge Fagerberg, Björn; Forsberg, Bertil; Hammarstrand, Sofia; Maclachlan, Laura; Nilsson, Maria; Olin, Anna-Carin 2020-09-29 2020:7
Kvartsexponering och luftvägspåverkan hos snickare inom byggnadsindustrin Klang, Therese; Runström Eden; Gunilla; Andersson, Marianne; Wallin, Maria; Friberg, Helen; Claesson, Annika; Noor Baloch, Adnan; Olin, Anna-Carin 2020-08-31 167
Sotares exponering för sot (black carbon) Klang, Therese; Tinnerberg, Håkan 2020-07-17 166
Klimat och hälsa: en kunskapssammanställning Fagerberg, Björn; Forsberg, Bertil; Hammarstrand, Sofia; Maclachlan, Laura; Nilsson, Maria; Olin, Anna-Carin 2020-06-05 2020:3
Underlag för information om covid-19 vid trångboddhet och flergenerationsboende Jakobsson, Kristina; Al-Nahar, Lina; Jakobsson, Eskil; Hansson, Erik; Magnusson, Maria; Frey, Bodil; Albin, Maria 2020-04-23 2020:2
Covid-19 i trångbodda förorter och på äldreboende Hansson, Erik; Jakobsson, Kristina 2020-04-16 2020:1
Miljömedicinsk bedömning angående markföroreningar i centrala Göteborg inför nybyggnation av förskola Johannesson, Sandra; Wastensson, Gunilla 2020-03-31
Ozon i ventilationskanaler, inomhusmiljö och hälsoeffekter Almerud, Pernilla; Andersson, Eva; Brisman, Jonas; Tinnerberg, Håkan; Wramdemark, Åsa 2020-03-27 165
Hälsorelaterad miljöövervakning – biomonitorering av kadmium i urin hos svenska och utländska kvinnor Kippler, Maria; Broberg, Karin; Wennberg, Maria; Hovgard, Annika; Sällsten, Gerd; Lundh, Thomas; Assarsson, Eva 2020-02-14
Miljömedicinsk bedömning angående DDT och andra markföroreningar på en fastighet i Falkenbergs kommun inför nybyggnation av förskola Johannesson, Sandra; Wastensson, Gunilla 2020-02-13
Metallhalter i blod hos svenska barn och ungdomar i undersökningen Riksmaten ungdom 2016-17 Almerud, Pernilla; Lignell, Sanna; Andersson, Eva M; Lundh, Thomas; Zamaratskaia, Galia; Sällsten, Gerd; Lindroos, Anna-Karin 2020-02-03
Ohälsa bland undersköterskor, sjukvårdsbiträden med flera i Sverige – Statistisk rapport Noor Baloch, Adnan; Hagberg, Mats; Gyllensten, Kristina 2020-01-24 164
Hälsobygget: En fallstudie för att förbättra organisatoriskt och socialt systematiskt arbetsmiljöarbete Gyllensten, K 2020-01-22 163
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i Ronneby Xu, Yiyi; Li, Ying; Scott, Kristin; Lindh, Christian; Jakobsson, Kristina; Fletcher, Tony; Ohlsson, Bodil; M Andersson, Eva 2019-12-16 2019:3
Sömnstörning av stomljud från tågtrafik i tunnel Ögren, Mikael; Sandström, Loisa; Jerson, Tomas; Persson Waye, Kerstin 2019-10-28 2019:2
Sköldkörtelsjukdom i Ronneby M Andersson, Eva; Scott, Kristin; Xu,YiYi; Li, Ying; S Olsson, Daniel; Fletcher, Tony; Jakobsson, Kristina 2019-06-28 2019:1
Riskbedömning av förhöjda halter av bensen i inomhusluft på arbetsplats på grund av naturgasläcka Almerud, Pernilla; Johannesson, Sandra; Potter, Annika; Brisman, Jonas; Holm, Mathias 2019-06-27
Hälsoeffekter i Västra Gotaland och Sverige till följd av luftföroreningar från sjöfarten i Östersjön Ekström, Alicia; Molnár, Peter; Barregård, Lars; Stockfelt, Leo 2019-06-10
Grönska i relation till hälsa – En översikt samt studie i Göteborg, med inriktning på grönskans effekter på hälsotillstånd och bullerstörning Paldanius, Annika; Andersson, Eva M; Ögren, Mikael; Molnár, Peter; Holm, Mathias 2019-05-09
Miljömedicinsk bedömning av PCB-förorenad mark i bostadsområdet Hulan, Lerums kommun Almerud, Pernilla; Paldanius, Annika; Wastensson, Gunilla 2019-04-15
Högtrycksspolning och torrsugning – vibrationer och muskuloskeletal belastning Jonsson, Per; Gustafsson, Ewa 2018-12-21 161
Orienterande exponeringsmätningar av respirabelt kvartsdamm – Ett samarbetsprojekt med arbetsplatser och företagshälsovård i Västra Götaland och Halland Klang, Therese 2018-12-17 160
Hur lärares psykosociala arbetsmiljö påverkas av deltagande i ett projekt for att förebygga kränkningar i skolan – en kvalitativ studie Gyllensten, Kristina; Karlsson, Sara 2018-12-11 162
Planering inför byggandet av nya bostäder nära luftburna kraftledningar – Några allmänna tips och synpunkter Molnár, Peter 2018-12-07
Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker för boende i samband med relining av avloppsrör med polyesterplast Johannesson, Sandra; Holm, Mathias 2018-11-30