Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Miljömedicinsk bedömning av PCB-förorenad mark i bostadsområdet Hulan, Lerums kommun Almerud, Pernilla; Paldanius, Annika; Wastensson, Gunilla 2019-04-15
Högtrycksspolning och torrsugning – vibrationer och muskuloskeletal belastning Jonsson, Per; Gustafsson, Ewa 2018-12-21 161
Orienterande exponeringsmätningar av respirabelt kvartsdamm – Ett samarbetsprojekt med arbetsplatser och företagshälsovård i Västra Götaland och Halland Klang, Therese 2018-12-17 160
Hur lärares psykosociala arbetsmiljö påverkas av deltagande i ett projekt for att förebygga kränkningar i skolan – en kvalitativ studie Gyllensten, Kristina; Karlsson, Sara 2018-12-11 162
Planering inför byggandet av nya bostäder nära luftburna kraftledningar – Några allmänna tips och synpunkter Molnár, Peter 2018-12-07
Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker för boende i samband med relining av avloppsrör med polyesterplast Johannesson, Sandra; Holm, Mathias 2018-11-30
UngVUXEN 10-årsuppföljning Work Ability Young Adults Ahlstrand, Christina; Noor Baloch, Adnan; Gyllensten, Kristina; Gustafsson, Ewa; Thomée, Sara; Hagberg, Mats 2018-06-29 159
Magnetfält från kraftledning vid befintliga bostäder vid Barnsjön, Lindome Molnár, Peter; Holm, Mathias 2018-06-28
Miljö och hälsa i Västra Götaland och Halland 2018 Andersson, Eva M; Wastensson, Gunilla; Johannesson, Sandra; Ögren, Mikael; Almerud, Pernilla; Holm, Mathias; Sällsten, Gerd; Molnár, Peter; Hammarstrand, Sofia 2018-04-16
Störningar från trafikbuller bland boende i nybyggt område i Gårda, Göteborg Hasslöf, Helena; Ögren, Mikael; Barregård, Lars 2018-03-15
Utprovning av gränsvärden för Snabbtest -Behov av återhämtning efter arbetet version 1 utveckling av ett webbinstrument Wentz, Kerstin; Sluiter, Judith; Hagberg, Mats; Pousette, Anders 2018-02-19 158
Allmänbefolkningens exponering för toluen, xylen och naftalen i Göteborg 2012 Klang, Therese; Strandberg, Bo; Johannesson, Sandra 2017-12-21
En rapport om studiemiljö, stress och hälsa bland Sahlgrenska akademins studenter Söderberg, Mia; Wastensson, Gunilla; Eriksson, Helena; Torén, Kjell 2017-10-02 2017:5
Monitoring of POPs in human milk from Stockholm and Gothenburg, 1972-2015 Nyberg, Elisabeth; Aune, Marie; Awad, Raed; Benskin, Jon; Bergh, Arpi; Bignert, Anders; Dahlgren, Henrik; Danielsson, Sara; de Wit, Cynthia; Egebäck, Anna-Lena; Ek, Caroline; Eriksson, Ulla; Kruså, Martin; Näslund, Matilda; Sällsten, Gerd 2017-09-01
The Importance of Low Frequency Masking on Auditory Perception. Literature Review. Kalafata, Stamatina; Persson Waye, Kerstin 2017-08-25 2017:4
Hälsopåverkan av lågfrekvent buller inomhus Persson Waye, Kerstin; Smith, Michael; Ögren, Mikael 2017-08-24 2017:3
Miljömedicinsk bedömning av ferrokromslagg på några allmänna platser i Trollhättan Johannesson, Sandra; Wastensson, Gunilla 2017-07-05
Technical Report – Half-lives of PFOS, PFHxS and PFOA after end of exposure to contaminated drinking water Li, Ying; Musc, Daniel; Scott, Kristin; Lindh, Christian; Tallving, Pia; Flethcer, Tony; Jakobsson, Kristina 2017-05-31 2017:2
Airdrome Aviation Safety Climate Questionnaire (ADASCQ). Utveckling av enkätinstrument för att mäta organisationsklimat för hög flygsäkerhet vid flygplatsarbete. Törner, Marianne; Pousette, Anders; Vega-Matuszczyk, Josefa; Björk, Kenneth 2017-05-25 2017:1
Arbetstidsförkortning för sjuksköterskor och undersköterskor på en operationsavdelning: En kvalitativ studie Gyllensten, Kristina; Anderson, Gunnar; Muller, Helena 2017-05-16 157
Mobilanvändning och psykisk hälsa – en litteraturöversikt Thomée, Sara 2017-04-13 156
Miljömedicinsk bedömning avseende luftföroreningar och buller i samband med byggnation av bostäder och undervisningslokaler på Chalmers campus Johanneberg Wastensson, Gunilla; Molnár, Peter 2017-04-04
Bedömning av kraftledning nära planerade bostäder i Kikås, Mölndal Molnár, Peter; Holm, Mathias 2017-03-27
Miljömedicinsk bedömning gällande PCB i inomhusmiljö i skola Johannesson, Sandra; Wastensson, Gunilla 2016-12-21
Miljömedicnisk bedömning av luktproblem på en förskola i Trollhättan Johannesson, Sandra; Sandén, Helena 2016-12-08